Difference between revisions of "Oikeustiede:ahvenanmaan lainsäädäntövalta"

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search
 
Line 1: Line 1:
 
{{Käsite
 
{{Käsite
 
|määritelmä_fi=Ahvenanmaan maakuntapäivät säätää maakuntalakeja niissä asioissa, joissa sillä Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan on toimivalta. Ahvenanmaan maakunnan hallitus antaa maakunta-asetuksia sille annetun valtuutuksen nojalla.
 
|määritelmä_fi=Ahvenanmaan maakuntapäivät säätää maakuntalakeja niissä asioissa, joissa sillä Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan on toimivalta. Ahvenanmaan maakunnan hallitus antaa maakunta-asetuksia sille annetun valtuutuksen nojalla.
|selite_fi=Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan Ahvenanmaan maakuntapäivillä on lainsäädäntövalta itsehallintolaissa luetelluissa asioissa. Ahvenanmaan itsehallintolaki (1144/1991; självstyrelselag för Åland) on Suomen eduskunnan säätämä perustuslakitasoinen laki, joka on säädetty Ahvenanmaan maakuntapäivien (Ålands lagting) myötävaikutuksella. Eduskunta ei voi muuttaa eikä kumota itsehallintolakia ilman maakuntapäivien suostumusta.
+
|selite_fi=Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan Ahvenanmaan maakuntapäivillä on lainsäädäntövalta itsehallintolaissa luetelluissa asioissa. Ahvenanmaan itsehallintolaki ({{lakilinkki|19911144}} självstyrelselag för Åland) on Suomen eduskunnan säätämä perustuslakitasoinen laki, joka on säädetty Ahvenanmaan maakuntapäivien (Ålands lagting) myötävaikutuksella. Eduskunta ei voi muuttaa eikä kumota itsehallintolakia ilman maakuntapäivien suostumusta.
  
 
Siltä osin kuin maakuntapäivillä on lainsäädäntövalta, eduskunnan säätämät lait eivät ole voimassa Ahvenanmaalla. Toisin sanoen, eduskunnalla ei ole valtaa säätää lakeja asioista, jotka kuuluvat maakunnan itsehallintoon.
 
Siltä osin kuin maakuntapäivillä on lainsäädäntövalta, eduskunnan säätämät lait eivät ole voimassa Ahvenanmaalla. Toisin sanoen, eduskunnalla ei ole valtaa säätää lakeja asioista, jotka kuuluvat maakunnan itsehallintoon.

Revision as of 16:08, 4 December 2019

Ahvenanmaan lainsäädäntövalta

Tämä sivu on vielä tarkistamatta
Ahvenanmaan lainsäädäntövalta
Definition Ahvenanmaan maakuntapäivät säätää maakuntalakeja niissä asioissa, joissa sillä Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan on toimivalta. Ahvenanmaan maakunnan hallitus antaa maakunta-asetuksia sille annetun valtuutuksen nojalla.
Explanation Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan Ahvenanmaan maakuntapäivillä on lainsäädäntövalta itsehallintolaissa luetelluissa asioissa. Ahvenanmaan itsehallintolaki (1144/1991 självstyrelselag för Åland) on Suomen eduskunnan säätämä perustuslakitasoinen laki, joka on säädetty Ahvenanmaan maakuntapäivien (Ålands lagting) myötävaikutuksella. Eduskunta ei voi muuttaa eikä kumota itsehallintolakia ilman maakuntapäivien suostumusta.

Siltä osin kuin maakuntapäivillä on lainsäädäntövalta, eduskunnan säätämät lait eivät ole voimassa Ahvenanmaalla. Toisin sanoen, eduskunnalla ei ole valtaa säätää lakeja asioista, jotka kuuluvat maakunnan itsehallintoon.

Ahvenanmaan maakuntapäivillä on lainsäädäntövalta muun muassa asioissa, jotka koskevat maakuntapäivien järjestystä ja sen jäsenten vaalia, maakunnan hallitusta ja viranomaisia, kunnallisverotusta ja maakunnalle tulosta perittävää lisäveroa, yleistä järjestystä ja turvallisuutta (maakunnalla on oma poliisilaitos), opetusta, kulttuuria, urheilua, nuorisotyötä, terveyden- ja sairaanhoitoa, sosiaalihuoltoa, tie- ja veneliikennettä, kunnallishallintoa, rakentamista ja kaavoitusta, maa- ja metsätaloutta, metsästystä ja kalastusta, luonnon- ja ympäristönsuojelua, postilaitosta sekä yleisradiotoimintaa ja elinkeinotoimintaa tietyin rajoituksin. Maakuntapäivillä on myös toimivalta säätää rangaistuksia ja rangaistuksen määrästä asioissa, jotka kuuluvat maakunnan lainsäädäntövaltaan.

Maakuntapäivien päätös maakuntalain hyväksymisestä toimitetaan oikeusministeriölle ja Ahvenanmaan valtuuskunnalle (Ålandsdelegationen), joka antaa lausunnon oikeusministeriölle ennen maakuntalain esittelemistä tasavallan presidentille. Presidentti ei vahvista maakuntalakeja, mutta hän voi hankittuaan korkeimman oikeuden lausunnon käyttää veto-oikeutta kokonaan tai osittain, jos maakuntapäivät on ylittänyt lainsäädäntövaltansa tai jos maakuntalaki koskee valtakunnan sisäistä tai ulkoista turvallisuutta. Päätös on tehtävä neljän kuukauden sisällä lain saapumisesta oikeusministeriöön. Maakuntalaki tulee voimaan, jos presidentti ei ole käyttänyt veto-oikeuttaan. Maakuntalait ja maakunnan hallituksen antamat maakunta-asetukset (landskapsförordning) julkaistaan ruotsiksi Ålands författningssamling -nimisessä säädöskokoelmassa.
Additional Information
Kirjoittaja: Sten Palmgren

Sources

KM1987:31, PalmgrenS1995b, SuksiM2005, HE73/1990vp

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.5.2020: Oikeustiede:ahvenanmaan lainsäädäntövalta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ahvenanmaan lainsäädäntövalta.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →