Monitieteinen termityö

From Tieteen termipankki
Revision as of 13:52, 18 April 2019 by Johanna Enqvist (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
Monitieteinen humanististen alojen termityöhanke

Vuonna 2015 aloittaneen hankkeen tarkoituksena on kartoittaa humanististen tieteiden yhteistä käsitteistöä ja saattaa sitä avoimeen tietokantaan Tieteen termipankkiin. Hankkeen keskeinen työmuoto on laatia monitieteisesti sellaisten tieteellisten termien määritelmiä ja kuvauksia, jotka ovat yhteisiä useammalle humanistiselle tieteenalalle. Työ sisältää yhteisten termien nykyisten käyttöalojen sekä käsitehistorian kartoittamista. Tieteen termipankin mediawikialusta mahdollistaa kollektiivisen kirjoittamisen ja sisältöjen muokkaamisen yhteistyössä. Tavoitteena on vakiinnuttaa monitieteinen termityö myös osaksi humanististen tiedekuntien oppiaineiden käytänteitä ja erityisesti jatkokoulutusta. Yhteistyö alkaa filosofian, kirjallisuudentutkimuksen, estetiikan, semiotiikan, kielentutkimuksen ja teatteritieteen oppiaineiden välillä, mutta tervetulleeksi toivotetaan kaikki humanistiset oppiaineet. Vuodelle 2018 saadun rahoituksen ansiosta historian oppiaine liittyy kiinteämmin mukaan ryhmän toimintaan. Työn tuloksista hyötyvät eri tieteenalojen tutkimus, opetus, monitieteinen keskustelu sekä tieteen yleistajuistaminen. Yhteistyö on tarkoitus laajentaa koskemaan Suomen kaikkia yliopistoja.

Rahoittajina ovat toimineet Suomen kulttuurirahasto, Koneen säätiö sekä Helsingin yliopiston Humanistisen tiedekunnan tulevaisuusrahasto.

Kone.jpg Skr.JPG

Kordelin RGB.jpg

Esite monitieteisestä termityöstä
Lista monitieteisistä termeistä

Hankkeen ohjausryhmä

Pirkko Koski, professori emerita (teatteritiede, esittävät taiteet)
Tiina Käkelä, dosentti (kirjallisuudentutkimus)
Lea Laitinen, professori emerita (suomen kieli, Tieteen termipankin käynnistäjä)
Tiina Onikki-Rantajääskö, professori (suomen kieli, Tieteen termipankkihankkeen vastuullinen johtaja)
Ahti-Veikko Pietarinen, dosentti, akatemiatutkija (filosofia, semiotiikka)
Kaarina Pitkänen-Heikkilä, dosentti (Tieteen termipankkihankkeen tutkimuskoordinaattori)
Heta Pyrhönen, professori (yleinen kirjallisuustiede, filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelman johtaja)
Tiina Kinnunen, professori (Suomen historia, Oulun yliopisto)
Petri Karonen, professori (Suomen historia, Jyväskylän yliopisto)
Sami Syrjämäki, FT (humanistis-yhteiskunnallisen tutkijakoulun koordinaattori)

Hankkeen tutkijat

Juuso-Ville Gustafsson, FM (semiotiikka)
Teemu Ikonen, FT, dos. (kirjallisuudentutkimus)
Aino Kukkonen, FT (teatteritiede)
Jouko Nurmiainen, FT (historia)
Janne Vanhanen, FT (estetiikka)
Tommi Vehkavaara, FL (filosofia)

Hanketta ovat rahoittaneet vuosina 2015-2019 Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tulevaisuusrahasto, Suomen kulttuurirahasto ja Koneen säätiö.

Termikokoukset

Termihanke pitää avoimia työkokouksia, joihin kaikki termeistä kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan alustuksia ja keskustelemaan!

Kokoukset vuonna 2019:

ke 30.1. klo 10-12, terminä "adaptaatio" - aiheesta alusti Teemu Ikonen, Kaisa-talon ryhmätyötila 6005 (6. krs)
ti 26.2. klo 10-12, terminä "groteski" - aiheesta alusti Aino Kukkonen, Kaisa-talon ryhmätyötila 6005 (6. krs)
ti 19.3. klo 10-12, terminä "jälkiklassinen narratologia" - aiheesta alusti Teemu Ikonen, Kaisa-talon ryhmätyötila 6005 (6. krs)
ti 16.4. klo 11-13, terminä "variaatio" - aiheesta alustaa Aino Kukkonen, Kaisa-talon ryhmätyötila 4005 (4. krs)
ti 14.5. klo 11-13, terminä "funktio" - aiheesta alustaa Tommi Vehkavaara, Kaisa-talon ryhmätyötila 6005 (6. krs)
ti 4.6. klo 11-13 - alustajana Tommi Vehkavaara (aihe ilmoitetaan myöhemmin), Kaisa-talon ryhmätyötila 6005 (6. krs)


Vuoden 2018 kokoukset:

ke 7.2. klo 15-17, terminä "kirjoitus" - aiheesta alusti Janne Vanhanen, Kaisa-talon ryhmätyötila 6005 (6. krs)
ke 7.3. klo 15-17, terminä "tulkinta" - aiheesta alusti estetiikan dosentti Kalle Puolakka, Kaisa-talon ryhmätyötila 6005 (6. krs)
ke 28.3. klo 15-17, terminä "pragmaattinen maksiimi" - aiheesta alusti Tommi Vehkavaara, Kaisa-talon ryhmätyötila 6005 (6. krs)
ke 25.4. klo 11-13, terminä "historia" - aiheesta alusti Jouko Nurmiainen, Kaisa-talon ryhmätyötila 6005 (6. krs)
ke 9.5. klo 11-13, terminä "valta" - aiheesta alusti Suomen ja Pohjoismaiden historian professori Anu Lahtinen, Kaisa-talon ryhmätyötila 6005 (6. krs)
ke 16.5. klo 11-13, terminä "habit" - aiheesta alusti dosentti Erkki Kilpinen, Kaisa-talon ryhmätyötila 6005 (6. krs)
ke 26.9. klo 10-12, terminä "identiteetti" - aiheesta alusti Jouko Nurmiainen, Kaisa-talon ryhmätyötila 6005 (6. krs)
ke 24.10. klo 10-12, terminä "estetiikka" - aiheesta alusti Janne Vanhanen, Kaisa-talon ryhmätyötila 6005 (6. krs)
ke 14.11. klo 10-12, terminä "kulttuuri" - aiheesta alusti Johanna Enqvist, Kaisa-talon ryhmätyötila 6005 (6. krs)
ke 12.12. klo 10-12, terminä "kansa" - aiheesta alusti Jouko Nurmiainen, Kaisa-talon ryhmätyötila 6005 (6. krs)

Termihankkeen kokouksia pidetään n. kuukauden välein vuoden 2019 yliopistolukukausien aikana. Tervetuloa!

Kokousmuistiot


performanssi (26.2.2015), representaatio (19.3.2015), intentionaalisuus ja merkitys (19.4.2015), diskurssi ja teksti (30.4.2015), affekti, sympatia ja empatia (28.5.2015), kuva ja kauneus (4.6.2015), merkki (17.9.2015), realismi (22.10.2015), kritiikki (26.11.2015), postmoderni (17.12.2015), naturalismi (14.1.2016), fenomenologia (15.2.2016), teksti (14.3.2016), koodi (24.4.2016), ilmaisu (16.5.2016), immersio (26.9.2016), formalismi (24.10.2016), biosemiotiikka ja biosemiosis (21.11.2016), kertomus (17.2.2017), laji (15.3.2017), hybridi (19.4.2017), jälki (16.5.2017), kirjoitus (7.2.2018; alustuksen kalvot), tulkinta (7.3.2018; alustuksen kalvot), pragmatismi ja pragmatismin maksiimi (28.3.2018; alustuksen kalvot), historia (25.4.2018), valta (9.5.2018), identiteetti (26.9.2018), estetiikka 24.10.2018, alustuksen kalvot), kulttuuri (14.11.2018), kansa (12.12.2018), adaptaatio (30.1.2019), groteski (26.2.2019), jälkiklassinen narratologia (19.3.2019).

Postilista

Hankkeen kuulumisista ja termikokouksista pysyy parhaiten perillä liittymällä sähköpostilistaan hum-termityo (at) helsinki.fi, joka tapahtuu seuraavasti: lähetä osoitteeseen majordomo@helsinki.fi seuraavanlainen viesti (jätä aihekenttä tyhjäksi):
subscribe hum-termityo oma sähköpostiosoite
Automaattisen vastausviestin mukana tulee myös ohjeet listalta eroamisesta.

Hankkeen julkaisuja ja esityksiä

Aino Kukkonen, Janne Vanhanen, Markku Roinila ja Tiina Käkelä-Puumala: Käytännön monitieteisyyttä eli humanistinen termityöpäivä 4.11.2016 (Termipankin blogi)
Janne Vanhanen: Sanat liikkeessä: kääntäminen ja kääntymättömyys (Termipankin blogi)
Tiina Käkelä-Puumala & Markku Roinila (UT & UH) Interdisciplinary terminological work, Family resemblance and interdisciplinary concept analysis (Crossing Borders, Helsinki, 29. - 30. 10. 2015) Video available of the presentation.
Markku Roinila: Tieteenvälisiä termiseikkailuja
Juuso-Ville Gustafson, Aino Kukkonen ja Janne Vanhanen: Theory and Practice of Interdisciplinary Terminology in Humanities: First Impressions (Workshop Open Access and New Forms of Academic Collaboration: A Humanities Perspective, 5. 11. 2015); Esityskalvot
Teemapaketti Open access-julkaisemisesta (Niin & Näin 1/2016; paketti on kokonaisuudessaan luettavissa verkossa: http://www.netn.fi/lehti/niin-nain-116)
Tiina Käkelä-Puumala: Kirjallisuudentutkimuksen yhteinen termitietokanta kaikkien ulottuville (Termipankin blogi)
Markku Roinila: Ohjeita monitieteiseen termityöhön
Workshop Open Access and New Forms of Academic Collaboration: A Humanities Perspective (5. 11. 2015)
Monitieteisen termihankkeen kokousmuistiot
Hanketta koskeva powerpoint-esitys (suomeksi)

Multidisciplinary term project in the humanities
Resumé in English


The goal of the project is to map and analyze common concepts in the humanities and document the results to an open access termbase Bank of Finnish Terminology in Arts and Sciences. The project started in February 2015 with five disciplines: philosophy, literature studies, aesthetics, theatre studies and semiotics. The work includes mapping and analysis of current uses of the terms and their conceptual history, providing cross-references between different areas of research.

The project organizes monthly meetings that focus on multidisciplinary terms. Each meeting has one or two theme concepts, which are discussed in terms of their conceptual history, related concepts in different fields, Finnish translation, an so on. The results of the discussion are used in updating the existing term entries and creating new ones in the Bank of Finnish Terminology. Since 2015, the theme concepts have included such multidisciplinary terms as performance, representation, intentionality, meaning, discourse and text. The project has been funded by the Faculty of Arts in the University of Helsinki (2015), The Finnish Cultural Foundation (2015), and the Kone Foundation (2016).