Kirjallisuudentutkimus:hyperteksti

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

hyperteksti

hyperteksti
Definition 1) digitaalisessa muodossa oleva teksti, joka sisältää linkkejä toisiin teksteihin ja jonka lukeminen voi siten edetä ei-lineaarisesti; 2) mallitekstin eli edeltävän hypotekstin muunnelma, transformaatio
Explanation Tyypillinen esimerkki hypertekstistä on verkkosivusto, jossa on linkkejä sekä tekstin muihin osiin että muihin verkkosivuihin. Painettu teksti on sekventiaalista (lineaarista) eli teksti koostuu peräkkäisistä osista, kuten sanoista, lauseista, kappaleista ja luvuista, kun taas hyperteksti muodostuu tekstikatkelmista eli tekstisoluista (engl. nodes) ja niiden välisistä asiayhteyksistä eli linkeistä. Ei-lineaarisuudesta johtuen hypertekstille avautuu vaihtoehtoisia lukutapoja, jolloin myös tekstikokonaisuus olennaisesti vaihtelee lukijalta toiselle. Hyperteksti voi sisältää myös grafiikkaa ja kuvia; hyperromaani kuuluu hypertekstin muotoihin. Hyperteksti-termiä on käyttänyt toisessa merkityksessä Gerard Genetten teoksessaan Palimpsestes (1982). Hyperteksti ei kommentoi hypotekstiään mutta rakentuu sen varaan. Genetten mukaan esim. Vergiliuksen Aeneis on ensisijaisesti homeerisen lajimallin mukainen muunnos eli Odysseian imitaatio. Sen sijaan James Ioycen romaanin Ulysses (1922, Odysseus/Ulysses) suhteessa Odysseiaan ei ole kysymys jäljittelystä; muunnos on välitön, koska siinä Odysseian toiminta on siirretty suoraan 1900-luvun alun Dubliniin. Genetteläisessä hypertekstuaalisuudessa käsitellään yksittäisten tekstien keskinäisiä polveutumissuhteita. Tarkastelutapa poikkeaa perinteisestä vaikutus- ja lähdetutkimuksesta: hyperteksti määrittelee itse itsensä suhteessa hypotekstiin, tulkitsee ja hyödyntää sitä omiin tarkoituksiinsa, mutta ei ole palautettavissa siihen. Hypoteksti puolestaan saa uusia merkityksiä hypertekstinsä kautta. (Lyytikäinen 1991.) Esimerkki tällaisesti hypoteksti-hyperteksti -suhteesta on Matti Pulkkisen Romaanihenkilön kuolema (1985), jossa mukaillaan pastissinomaisesti esim. Paavo Haavikon aforismityyliä. Hypertekstin näkökulmasta Pulkkinen ei suoranaisesti jäljittele, vaan kirjoittaa tarkoituksellisesti siten, että tekstijaksoja luetaan ikään kuin ne olisivat haavikkolaista kirjoitusta.

Equivalents

hypertextenglanti
hypertextruotsi
Hypertextsaksa

Related Concepts

Sources

HosiaisluomaY2003

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 14.10.2019: Kirjallisuudentutkimus:hyperteksti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:hyperteksti.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →