Difference between revisions of "Kirjallisuudentutkimus:hyperteksti"

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search
 
Line 1: Line 1:
 
{{Käsite
 
{{Käsite
 +
|otsikkohuomautus=
 +
|määritelmä_fi=
 +
|selite=1. Mallitekstin eli edeltävän hypotekstin muunnelma, transformaa-
 +
tio; Gerard Genetten teoksessaan Palimpsestes (1982) käyttämä käsite.
 +
Hyperteksti ei kommentoi hypotekstiään mutta rakentuu sen varaan.
 +
Välillisessä hypertekstissä käytetään hypotekstistä abstrahoitua mal-
 +
lia - kuten lajimallia - hypertekstin pohjana. Genetten mukaan esim.
 +
Vergiliuksen Aeneis on ensisijaisesti homeerisen lajimallin mukainen
 +
muunnos eli Odysseian imitaatio. Sen sijaan Iames Ioycen romaanin
 +
Ulysses (1922, Odysseus) suhteessa Odysseiaan ei ole kysymys jäljitte-
 +
326
 +
lystä; muunnos on välitön, koska siinä Odysseian toiminta on siirretty
 +
suoraan 1900-luvun alun Dubliniin. (Lyytikäinen 1991.)
 +
Hypertekstuaalisuudessa käsitellään yksittäisten tekstien keskinäisiä
 +
polveutumissuhteita. Tarkastelutapa poikkeaa perinteisestä vaikutus-
 +
ja lähdetutkimuksesta: hyperteksti määrittelee itse itsensä suhteessa
 +
hypotekstiin, tulkitsee ja hyödyntää sitä omiin tarkoituksiinsa, mutta
 +
ei ole palautettavissa siihen. Hypoteksti puolestaan saa uusia merkityk-
 +
siä hypertekstinsä kautta. (Lyytikäinen 1991.) Matti Pulkkinen mukai-
 +
lee romaanissaan Romaanihenkilän kuolema (1985) pastissinomaisesti
 +
esim. Paavo Haavikon aforismityyliä. Hypertekstin näkökulmasta hän ei
 +
suoranaisesti jäljittele, vaan kirjoittaa tarkoituksellisesti siten, että teks-
 +
tijaksoja luetaan ikään kuin ne olisivat haavikkolaista kirjoitusta. (Niemi
 +
1991.)
 +
2. Tietokoneella tapahtuva epäsekventiaalinen - ts. epälineaarinen, ei-
 +
suoraviivainen - kirjoittaminen ja lukeminen. Perinteinen sekventiaa-
 +
linen (lineaarinen) teksti koostuu peräkkäisistä osista, kuten sanoista,
 +
lauseista, kappaleista ja luvuista, kun taas hypertekstissä tekstin suora-
 +
viivainen rakenne on rikottu. Hyperteksti muodostuu tekstikatkelmista
 +
eli tekstisoluista (nodes) ja niiden välisistä asiayhteyksistä eli linkeistä
 +
(links). Tietystä joukosta tekstin osia voidaan tehdä erilaisia kokonai-
 +
suuksia eri linkityksillä. Hyperteksti voi sisältää myös grafiikkaa ja
 +
kuvia; hyperromaani kuuluu hypertekstln muotoihin.
 +
Ks. myös in teraktiivinenjiktio
 +
|kuvat=
 +
|tieteellinen nimi=
 +
|lähteet=
 
|tarkistettu=Y
 
|tarkistettu=Y
 +
|lisätiedot=
 +
|luokka=
 
|ilmiön kuvaus=N
 
|ilmiön kuvaus=N
 +
|logotiedosto=
 +
|logolinkki=
 +
|lähdeaineisto=
 
}}
 
}}
 
{{Liittyvä nimitys
 
{{Liittyvä nimitys
 
|kieli=suomi
 
|kieli=suomi
 
|nimitys=hyperteksti
 
|nimitys=hyperteksti
 +
|käyttösuositus=
 +
|järjestysluku=
 +
|käyttöhuomautus=
 +
|käännösvastaavuus=
 
|otsikossa=Y
 
|otsikossa=Y
 
}}
 
}}
Line 11: Line 57:
 
|kieli=englanti
 
|kieli=englanti
 
|nimitys=hypertext
 
|nimitys=hypertext
 +
|käyttösuositus=
 +
|järjestysluku=
 +
|käyttöhuomautus=
 +
|käännösvastaavuus=
 
|otsikossa=Y
 
|otsikossa=Y
 
}}
 
}}
 
{{Lähikäsite
 
{{Lähikäsite
 
|käsite={{NAMESPACE}}:teksti
 
|käsite={{NAMESPACE}}:teksti
 +
|käsitenimi=
 
|käsitesuhde=yläkäsite
 
|käsitesuhde=yläkäsite
 +
|vapaasuhde=
 +
|lähikäsiteindeksi=
 
}}
 
}}

Revision as of 13:51, 19 May 2014

hyperteksti

hyperteksti
Explanation 1. Mallitekstin eli edeltävän hypotekstin muunnelma, transformaa-

tio; Gerard Genetten teoksessaan Palimpsestes (1982) käyttämä käsite. Hyperteksti ei kommentoi hypotekstiään mutta rakentuu sen varaan. Välillisessä hypertekstissä käytetään hypotekstistä abstrahoitua mal- lia - kuten lajimallia - hypertekstin pohjana. Genetten mukaan esim. Vergiliuksen Aeneis on ensisijaisesti homeerisen lajimallin mukainen muunnos eli Odysseian imitaatio. Sen sijaan Iames Ioycen romaanin Ulysses (1922, Odysseus) suhteessa Odysseiaan ei ole kysymys jäljitte- 326 lystä; muunnos on välitön, koska siinä Odysseian toiminta on siirretty suoraan 1900-luvun alun Dubliniin. (Lyytikäinen 1991.) Hypertekstuaalisuudessa käsitellään yksittäisten tekstien keskinäisiä polveutumissuhteita. Tarkastelutapa poikkeaa perinteisestä vaikutus- ja lähdetutkimuksesta: hyperteksti määrittelee itse itsensä suhteessa hypotekstiin, tulkitsee ja hyödyntää sitä omiin tarkoituksiinsa, mutta ei ole palautettavissa siihen. Hypoteksti puolestaan saa uusia merkityk- siä hypertekstinsä kautta. (Lyytikäinen 1991.) Matti Pulkkinen mukai- lee romaanissaan Romaanihenkilän kuolema (1985) pastissinomaisesti esim. Paavo Haavikon aforismityyliä. Hypertekstin näkökulmasta hän ei suoranaisesti jäljittele, vaan kirjoittaa tarkoituksellisesti siten, että teks- tijaksoja luetaan ikään kuin ne olisivat haavikkolaista kirjoitusta. (Niemi 1991.) 2. Tietokoneella tapahtuva epäsekventiaalinen - ts. epälineaarinen, ei- suoraviivainen - kirjoittaminen ja lukeminen. Perinteinen sekventiaa- linen (lineaarinen) teksti koostuu peräkkäisistä osista, kuten sanoista, lauseista, kappaleista ja luvuista, kun taas hypertekstissä tekstin suora- viivainen rakenne on rikottu. Hyperteksti muodostuu tekstikatkelmista eli tekstisoluista (nodes) ja niiden välisistä asiayhteyksistä eli linkeistä (links). Tietystä joukosta tekstin osia voidaan tehdä erilaisia kokonai- suuksia eri linkityksillä. Hyperteksti voi sisältää myös grafiikkaa ja kuvia; hyperromaani kuuluu hypertekstln muotoihin.

Ks. myös in teraktiivinenjiktio

Equivalents

hypertextenglanti
hypertextruotsi
Hypertextsaksa

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 31.5.2020: Kirjallisuudentutkimus:hyperteksti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:hyperteksti.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →


Tämä sivu on keskeneräinen.