Kasvatustieteet:yrittäjämäinen pedagogiikka

From Tieteen termipankki
Revision as of 04:11, 25 June 2015 by Aineiston tuonti (talk) (Aineiston tuonti)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

yrittäjämäinen pedagogiikka

yrittäjämäinen pedagogiikka
Definition Yrittäjämäinen pedagogiikka tarkoittaa opetuksen ja oppimisen näkökulmia, käsityksiä, periaatteita ja tapoja, jotka perustuvat yrittäjyyden ilmiön olemukseen ja edistävät yrittäjyyttä (Fiet, 2000; Kyrö, 2006; Kyrö, 2001).
Explanation Yrittäjämäinen pedagogiikka voi olla hyvin monenlaista, mutta yleisesti ottaen se edellyttää oppimisjärjestelyjä, jotka mahdollistavat yrittäjyyden kokonaisvaltaisen, dynaamisen, aktiivisen, luovan, vapaan, oma-aloitteisen ja vastuullisen oppimisen, jotka heijastavat yrittäjyyden ilmiön ulottuvuuksia. Oppiminen on siis monipuolinen ja monimutkainen, toimintaan perustuva prosessi, jossa oppimisympäristö nähdään perinteistä laajemmin ja jossa oppiminen on myös epämuodollista. (Kyrö, 2006) Erityisesti yrittäjämäinen pedagogiikka perustaakin opettamisen ja oppimisen tekemällä oppimiselle ja toimintakeskeisyydelle (Pfeffer & Fong, 2002; Gibb, 2009). Tällaiset oppimisen periaatteet ja tavat poikkeavat tavanomaisista ja odotetuista periaatteista ja tavoista. Luokassa tapahtuvan opetuksen ei tarvitse olla ennustettavaa, vaan se saa olla yllättävää, käytännönläheistä ja aktivoivaa, mikä motivoi oppilaita ja auttaa heitä hankkimaan merkittäviä yrittäjyyteen liittyviä kykyjä (ks. yrittäjyyskyvyt). (Fiet, 2000) Opettajalta tämä vaatii aktiivisuutta ja luovuutta.
Keskustelu yrittäjyyden oppimisen tavoista ja pedagogiikan kehittämisestä on vasta alussa, sillä useimmiten tutkimus keskittyy sisältökysymyksiin dynaamisten oppimisnäkökulmien sijaan (Kyrö, 2001, 2006). Harva tutkimus on keskittynyt opettamisen ja oppimisen käsityksiin ja periaatteisiin, vaikka joissakin tutkimuksissa onkin tarkasteltu kokeiltuja oppimistapoja. Jatkossa tulisikin aktiivisemmin yhdistää ja synnyttää vuoropuhelua yrittäjyyden ja kasvatustieteiden tutkimuksen välille. (Kyrö, 2001).

Equivalents

entrepreneurial pedagogyenglanti

Sources

YVI-sanakirja, FietO2000, GibbA2009, KyröP2001, KyröP2006, PfefferJ&FongT2002

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 25.5.2020: Kasvatustieteet:yrittäjämäinen pedagogiikka. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:yrittäjämäinen pedagogiikka.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →