Käyttösuositus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search
This page contains changes which are not marked for translation.


Käyttösuositus on asiantuntijoiden arvio nimityksen käytettävyydestä suhteessa siihen käsitteeseen, jonka sivulla nimitys esiintyy. Mahdolliset käyttösuositukset ovat suositeltu, ehdotettu, harvinainen, vältettävä ja vanhentunut. Käyttösuositus annetaan vain tarvittaessa.

Suositeltu-merkintää käytetään silloin, kun käsitteellä on monta nimitystä, joista jokin on asiantuntijoiden mielestä paras (ts. muut eivät ole hyviä).

Ehdotettu-merkintää käytetään silloin, kun tiettyä nimitystä ehdotetaan käytettäväksi esimerkiksi silloin, kun nimitys on kokonaan uusi.

Harvinainen tarkoittaa sitä, että nimitystä ei enää tästä käsitteestä kovinkaan usein käytetä, mutta sen ei voi varsinaisesti sanoa olevan vanhentunut, sillä sitä on esimerkiksi käytetty teksteissä, jotka vielä ovat ajankohtaisia.

Vältettävä-vaihtoehtoa käytetään silloin, jos käsitteestä on käytössä esimerkiksi harhaanjohtava nimitys, josta olisi hyvä luopua. (Esim. kasvitieteessä sinilevä-nimityksen perään tulee tämä merkintä, koska nykyisin suositeltavampi nimitys on syanobakteeri.) 0n kuitenkin hyvä, että myös vältettävä nimitys mainitaan käsitesivulla, koska joku voi hakea sen avulla tietoa termipankista.

Vanhentunut-maininta on käytössä silloin, kun nimitys on selvästi vaihtunut tuoreempaan, mutta siihen voi vielä törmätä vanhoissa lähteissä. (Esimerkiksi Lönnrot käytti eräästä kasvin teriötyypistä nimitystä violamainen, ja termipankista selviää, että sitä vastaa nykyisin nimitys orvokkimainen).