Termbankens struktur

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Termipankin rakenne and the translation is 100% complete.

Sidorna i termbanken är indelade i olika s.k. namnrymder. En namnrymd är den del som i sidans namn finns före kolontecknet. Namnrymden definieras alltid på förhand, så det går inte att automatiskt skapa en namnrymd genom att lägga till kolon till namnet på en sida.

Innehållet på termbanken kan delas in i två huvudtyper: begrepp och benämningar. Benämningarna förekommer i namnrymnden under namnet Nimitys (sv. benämning). Begreppen är indelade enligt ämnesområde i flera namnrymder. Därtill förekommer det namnrymder för till exempel kategorier och dokument.

Begreppen och benämningarna består av semantiska datatyper av vilka det finns fyra stycken: Käsite (sv. begrepp), Liittyvä nimitys (sv. tillhörande benämning), Lähikäsite (sv. närbegrepp) och Nimitys (sv. benämning).

Alla benämningar har sin egen sida. Varje benämningssida har en eller flera benänmningsposter, vars semantiska datatyp är Nimitys (benämning). Varje begreppssida har på motsvarande sätt en begreppspost (Käsite) samt ett obegränsat antal tillhörande benämningar (Liittyvä nimitys) och närbegrepp (Lähikäsite).

För att redigera begrepp och benämningar används semantiska blanketter.

Informationens struktur och framställning är åtskilda från varandra (jämför t.ex. HTML och CSS). På själva sidorna sparas uppgifterna med hjälp av ett bestämt mönster t.ex:

{{Käsite
|määritelmä=[[Kasvitiede:terälehti|terälehden]], [[Kasvitiede:verholehti|verholehden]] tai [[Kasvitiede:suojuslehti|suojuslehden]] kapea tyvi
|lähteet=FN2004, RK1998
|tarkistettu=Y
|luokka=Kasvimorfologia,Lehteen liittyvät käsitteet
|lähdeaineistotunnus=529
|käsite=kynsi
|lähdeaineisto=Kasvitiedetesti
}}
{{Liittyvä nimitys
|kieli=ruotsi
|nimitys=skaft
}}
{{Lähikäsite
|käsite=Kasvitiede:suojuslehti
|käsitesuhde=koostumussuhteinen yläkäsite
}}

Varje datatyp har sin eget mönster:Mönster:Begrepp, Mönster:Tillhörande benämning, Mönster:Närbegrepp och Mönster:Benämning. Mönstren har två uppgifter:

  • de fastställer hur informationen framställs åt användaren
  • de fastställer mönstrens fält smt de semantiska egenskaperna.

Då till exempel mönstret Begrepp får fältet lähteet=A, B skapar det två semantiska relationer som nämns enligt följande (subjekt predikat, värde):

  • (på sidan där mönstret finns) har egenskapen Källa med värdet A
  • (på sidan där mönstret finns) har egenskapet Källa med värdet B

En lista över de fastställda egenskaperna finns Toiminnot:här. För varje egenskap finns angivet dess datatyp (sida, text o.s.v.) samt eventuellt tillåtna värden.

Via länken »Selaa ominaisuuksia» kan man kolla vilka semantiska relaitoner respektive sida har.

Liittyvä nimitys ja Lähikäsite ovat siitä erikoisia, että niiden luomien suhteiden subjekti ei ole käsite itse. Ne liittävät käsitteitä nimityksiin ja toisiin käsityksiin suhdepareilla:

Liittyvä nimitys Lohko#3 (subjekti)
 Käsite: Kasvitiede:Lohko
 Nimitys: Nimitys:sektio
 Kieli: suomi

Översättningsmotsvarigheterna är tillhörande benämningar, vars språk inte är finska.