Tähtitiede:Newtonin lait

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

Newtonin lait

Newtonin lait
Explanation Isaac Newton esitti teoksessaan Principia mathematica kolme dynamiikan peruslakia. Niitä seuraa vielä sääntö, jota joskus pidetään neljäntenä lakina. Nykyaikaisella terminologialla ja merkintätavoilla esitettyinä nämä lait ovat:
  1. Kappale, johon ei kohdistu mitään voimia, pysyy levossa tai jatkaa tasaista suoraviivaista liikettään.
  2. Kappaleen impulssin (liikemäärän) muutos aikayksikköä kohti on verrannollinen kappaleeseen kohdistuvaan voimaan.
  3. Jos kappale A vaikuttaa kappaleeseen B voimalla F, B vaikuttaa A:han yhtä suurella mutta vastakkaisuuntaisella voimalla -F.
  4. Jos kappaleeseen vaikuttaa useita voimia, kappale liikkuu ikäänkuin siihen kohdistuisi yksi voima, joka on kyseisten voimien vektorisumma.
Toinen laki voidaan esittää lyhyesti muodossa

F = dp/dt,

missä F on kappaleeseen kohdistuva voima, p kappaleen impulssi ja t aika. Jos massa pysyy vakiona, kaavan oikea puoli on yksinkertaisesti massa kertaa kiihtyvyys, jolloin saadaan toisen lain tutumpi muoto

F = m a.

Equivalents

Newton's lawsenglanti

Sources

Zubenelgenubi

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.5.2020: Tähtitiede:Newtonin lait. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Tähtitiede:Newtonin lait.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →