Språkvetenskap:ord

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

ord

ord
Additional Information SAG: (a) Lexikonord, dvs. ordet som lexikonenhet, bestående av ett rotmorfem, en avledning eller en sammansättning (t.ex. duk i lexikonet), (b) grammatiskt ord, dvs. ett lexikonord inklusive alla dess böjda former (t.ex. duk, duken, dukar,’' dukarna, uks, dukens, dukars, dukarnas), (c) textord (också löpord), dvs. en förekomst av ett (eventuellt böjt) lexikonord i dess textsammanhang, i skrift skilt från angränsande textord av mellanrum (t.ex. dukarna i Han tvättade dukarna i går), (d) ordstam, dvs. uttryck vilket antingen ensamt fungerar som lexikonord eller som element i en sammansättning (disk och handduk är lexikonord men bildar också tillsammans sammansättningen’' diskhandduk) eller en avledning (saklig är ett lexikonord men bildar också tillsammans med suffixet -het avledningen saklighet). Kapitel 1 Ord och ordklasser.

Sources

SAG1999

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 17.10.2019: Språkvetenskap:ord. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Språkvetenskap:ord.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →


Tämä sivu on keskeneräinen.