Språkvetenskap:kongruens

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

kongruens

kongruens
Additional Information SAG: Grammatiskt reglerad överensstämmelse mellan två eller flera ord med avseende på en viss egenskap. Kongruensen är grammatisk eller semantisk. a) Vid grammatisk kongruens rättar sig ett ord till sin böjning efter grammatiska egenskaper hos ett annat ord. Ett adjektiv eller adjektiviskt böjt ord (som attribut eller predikativ) rättar sig i sin böjning efter genus och numerus hos huvudordet i den nominalfras där attributet ingår eller efter genus och numerus hos den nominalfras som anger predikativets predikationsbas, som t.ex. neutrumsuffixet -t i följande exempel: Ett gammal-t träd. Trädet var gammal-t. Också ett 3 pers. personligt pronomen rättar sig efter grammatiskt genus och numerus hos korrelatet, såsom’' den, det och’' de i följande exempel: Kommer du ihåg den tyska flygmaskinen? Den hade landat på vår åker. – Kommer du ihåg det tyska flygplanet? Det hade landat på vår åker. –’'Kom du ihåg glasögonen?Dem har jag i fickan. Inom nominalfrasen råder i viss utsträckning specieskongruens, såsom t.ex. mellan det,’' -a, -et i följande exempel: det gaml-a träd-et. Kongruens i fråga om verbal böjningsform kan också sägas gälla mellan leden i *pseudosamordning, *dubbelimperativ och *dubbelsupinum. (b) Semantisk kongruens föreligger när valet av ett predikativ eller ett anaforiskt pronomen rättar sig efter predikationsbasens eller korrelatreferentens referentiella antal eller kön, såsom t.ex. rädda och’' hon i följande exempel: I kraftverkets närhet blev man rädda för vad som kunde hända. Statsrådet räknade med att hon skulle få kritik. Semantisk är kongruensen också när valet av reflexivt uttryck avgörs av korrelatets referens, som t.ex. framgår av oss och sig i följande exempel: Jag och Ingela skyndade oss. Ingela och Anna skyndade sig. Adj. § 52–68, Nomfraser § 37–40, Predv § 1,2–14, 42. Jfr *kontroll.

Sources

SAG1999

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 16.10.2019: Språkvetenskap:kongruens. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Språkvetenskap:kongruens.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →


Tämä sivu on keskeneräinen.