Språkvetenskap:deskriptiv betydelse

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

deskriptiv betydelse

deskriptiv betydelse
Additional Information SAG: Den del av ett ords betydelse som gör att ordet kan användas för att ge upplysningar om en referents beskaffenhet eller relation till andra referenter. Den deskriptiva betydelsen behövs när talaren vill utsäga något om något (Hon är snickare. De är trötta. Han läser. Ni kritiserar oss). Men den gör det också möjligt att identifiera de referenter som utsagan gäller ( Jag har talat med snickaren. Hon gillar inte det röda). Den deskriptiva betydelsen hos vissa ord gör det också möjligt att utsäga något om propositioner och/eller om den inbördes relationen dem emellan (Om hon kommer är tveksamt. Om hon kommer beror på om det regnar). Två ord med samma deskriptiva betydelse är *synonyma. Att ords betydelse omfattar oftast inte bara deskriptiv betydelse utan ocksålika slag av bibetydelse, t.ex. stilvärde, underförstådd värdeladdning etc. Om uttryck med samma form men med olika deskriptiv betydelse se *homonymi,polysemi.

Sources

SAG1999

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 17.2.2020: Språkvetenskap:deskriptiv betydelse. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Språkvetenskap:deskriptiv betydelse.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →


Tämä sivu on keskeneräinen.