Semiotiikka:pragmaattinen merkkimalli

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

pragmaattinen merkkimalli

pragmaattinen merkkimalli
Määritelmä kolmipaikkainen suhde merkkivälineen, objektin ja tulkinnan välillä
Selite Pragmaattinen merkkikäsitys perustuu filosofi C.S. Peircen semiotiikkaan. Pragmaattisessa merkkikäsityksessä merkkisuhdetta (eli merkkiä) ei pidetä kahdenvälisenä vastaavuuteena, kuten strukturalismissa (ks. strukturalistinen merkkimalli), vaan sen katsotaan käsittävän kolme elementttiä: merkkivälineen, merkin edustaman käsitteellisen tai konkreettisen objektin sekä merkin aikaansaaman vaikutuksen. Merkki kokonaisuutena kattaa objektin, merkkivälineen ja tulkinnan. Merkki ei rajoitus merkkivälineeseen eikä myöskään merkkivälineen ja objektin tai merkkivälineen ja tulkinnan kahdenvälisiin suhteisiin. Merkki on välittävä suhde, joka saattaa kolme asiaa – merkkivälineen, objektin ja tulkinnan – suhteeseen keskenään. Kun pragmaattisessa semiotiikassa puhutaan merkistä, tarkoitetaan siis jotakin materiaalista tai mentaalista asiaa, joka esittää jotakin ja on jollakin tavalla tulkittavissa.

Käytetyt lähteet

Veivo&Huttunen1999

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.02.2019: Semiotiikka:pragmaattinen merkkimalli. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Semiotiikka:pragmaattinen merkkimalli.)Property "Nimitys" (as page type) with input value "Nimitys:" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.