Semiotiikka:dialogismi

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

dialogismi

dialogismi
Määritelmä
1) nimitys dialogisuutta korostavalle periaatteelle
2) nimitys Mikhael Bakhtinin kielen luonnetta koskevalle käsitykselle
Selite Dialogismi periaatteena voi tarkoittaa esimerkiksi dialogin pitämistä perustavanlaatuisena vuorovaikutusta kuvaavana mallina, jonka avulla pyritään selittämään tai havainnollistamaan sellaisia asioita tai ilmiöitä, joita ei yleensä tarkastella dialogisuuden kautta. Esimerkkinä pragmatistinen käsitys kokemuksesta dialogisena vuorovaikutussuhteena itsen ja muiden välillä. Näin ymmärrettynä kokemus ei ole subjektiivista, vaan pikemminkin intersubjektiivista.

Dialogismilla viitaataan usein myös Mikhael Bakhtinin (1895-1975) kieltä koskevaan käsitykseen.

jossa mukaan kaikki sanat tulevat välttämättä dialogiin toisten sanojen kanssa ja kaikki lausumat ja merkitykset ovat keskenään vuorovaikutuksessa.

Vieraskieliset vastineet

dialogismenglanti

Käytetyt lähteet

BouissacP1998, ColapietroV1993

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.02.2019: Semiotiikka:dialogismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Semiotiikka:dialogismi.)