Oikeustiede:ympäristötieto

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

ympäristötieto

ympäristötieto
Definition oikeudellisessa merkityksessä se tieto, jonka saamiseen kaikilla tulee olla oikeus ympäristöstä ja sen tilasta sekä suunnitelluista ympäristöön vaikuttavista hankkeista
Explanation Suomen perustuslain 20 §:n 2 momentin mukaan valtiovallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Perustuslain 2 §:n 2 momentin mukaan kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Tällä edistetään myös kestävän kehityksen periaatteen toteutumista. Näihin säännöksiin liittyen mutta muissakin tilanteissa jokaisella on oikeus saada tietoa ympäristöstä ja siihen kohdistuvista hankkeista vaikutuksineen. Tätä edellyttää kansainvälinen Aarhusin sopimus kansalaisten oikeudesta osallistua ympäristöä koskevaan päätöksentekoon ja saada vaatimaansa ympäristötietoa. Sopimuksen vaatimukset on saatettu voimaan myös Euroopan unionin antamin direktiivein ja Suomessa kansallisesti asiakirjajulkisuudesta annetulla lainsäädännöllä (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999). Tiedon saaminen on turvattava riippumatta siitä, koskeeko asia asianomaisen etua. Suomessa ei ole asetettu tiedon antamiselle niitä rajoituksia, joita ylikansallinen sääntely sallisi asetettavan.
Additional Information
Kirjoittaja: Erkki J. Hollo

Related Concepts

Sources

Unece2014

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 9.8.2020: Oikeustiede:ympäristötieto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ympäristötieto.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →