Oikeustiede:yleinen edunvalvoja

Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

yleinen edunvalvoja

yleinen edunvalvoja
Määritelmä oikeusaputoimiston palveluksessa oleva virkamies tai muun edunvalvontapalveluiden tuottajan palveluksessa oleva toimihenkilö, jonka tehtävänä on ottaa vastaan ja hoitaa edunvalvojan tehtäviä
Selite Edunvalvontaa tarvitseville ei ole aina mahdollista löytää sopivaa edunvalvojaa heidän lähipiiristään. Vuonna 1971 luotiin sen vuoksi järjestelmä, jossa kunnat ottivat viimesijaisen vastuun edunvalvojien eli tuohon aikaan holhoojien saatavuudesta. Tätä varten kuntiin perustettiin virkaholhoojan virkoja, jotka holhouslainsäädännön uudistamisen yhteydessä vuonna 1999 muuttuivat yleisen edunvalvojan viroiksi. Vuonna 2008 vastuu edunvalvontapalveluiden järjestämisestä siirrettiin valtion oikeusaputoimistoille. Palveluiden tuottamista varten oikeusaputoimistoihin perustettiin yleisen edunvalvojan virkoja. Oikeusaputoimistot voivat myös ostaa edunvalvontapalveluita muilta palveluntuottajilta, jotka ovat omaan organisaatioonsa perustaneet yleisen edunvalvojan tehtäviä.


Yleisellä edunvalvojalla on usein kymmeniä edunvalvojan tehtäviä, ja tehtävien hoidon tavoitetasona on ammattimaisuus. Suhteessa päämiehiinsä yleiset edunvalvojat eivät eroa muista edunvalvojista. Yleiset edunvalvojat eivät käytä julkista valtaa päämiehiään kohtaan, vaan he ovat holhoustoimesta annetussa laissa (442/1999) tarkoitettuja päämiestensä edustajia. Heitä kuitenkin sitovat myös edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa (575/2008) olevat erityissäännökset, jotka koskevat muun muassa yleisen edunvalvojan esteellisyyttä ja kelpoisuusvaatimuksia.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Markku Helin

LähikäsitteetAlaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.05.2018: Oikeustiede:yleinen edunvalvoja. (Tarkka osoite: http://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:yleinen edunvalvoja.)