Oikeustiede:virhe

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

virhe (sopimussuhteessa)

virhe (sopimussuhteessa)
Definition sopimussuhteessa ilmenevä tilanne, jossa tehty suoritus ei ominaisuuksiltaan vastaa sitä, mihin suorittaja on velvollinen
Explanation Tavallisimmin virhe-käsite yhdistetään luovutettavan esineen laatuun tai muihin ominaisuuksiin. Oikeustieteessä on tavanomaista puhua erikseen laatu-, oikeudellisesta ja vallintavirheestä. Oikeudellinen virhe on kysymyksessä silloin, kun luovutettuun kohteeseen kohdistuu sivullisen omistus- tai muu esineoikeus. Vallintavirheestä puhutaan, kun ostaja ei lain säännöksen tai viranomaisen päätöksen vuoksi voi käyttää esinettä edellyttämällään tavalla. Virheen olemassaolo voidaan todeta vertaamalla suoritusta ja niitä velvollisuuksia, joita sopimus on tuottanut. Usein kuvataan luovutuksen kohteen laatu sopimuksessa siten, että virhe voidaan todeta vertaamalla luovutettua esinettä sopimuksessa siitä annettuun kuvaukseen. On kuitenkin huomattava, että tiettyjä laatuvaatimuksia tulee täyttää silloinkin, kun tavaran laadusta ei sovittu mitään tai kun se on nimenomaan myyty ”sellaisena kuin se on” (ns. tel quel -ehto). Tällaisia määräyksiä laatutasosta sisältävät mm. kauppalain (355/1987) 17–19 § ja kuluttajansuojalain (38/1978) 5 luku.
Additional Information
Kirjoittajat: Eero Routamo ja Mika Hemmo

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 13.8.2020: Oikeustiede:virhe. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:virhe.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →