Oikeustiede:viranomaissäädös

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

viranomaissäädös

viranomaissäädös
Definition viranomainen voidaan lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä, eikä sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta säädetään lailla tai asetuksella
Explanation Viranomaissäädösten antaminen on säädösvallan käyttämistä lainsäädäntövallan delegoinnein asetusten tason alapuolella (PeL 80.2 §). Tällaisen valtuutuksen tulee olla soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu. Viranomaissäädöksen käyttövallan kapeutta alleviivaa perustuslain määre "sääntelyn asiallinen merkitys". Viranomaissäädöksen käyttöala on suppeampi kuin ministeriön antaman asetuksen.

PeL 80.2 §:n mukaan viranomainen voidaan lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä. Perustuslakiuudistuksessa tosin lähdettiin siitä, että lainsäädäntövaltaa ei tule osoittaa ministeriötä alemmalle viranomaiselle eikä yleensäkään muille kuin viranomaisille. Käytännön hallinto osoittaa kuitenkin tällaisenkin norminantovallan joskus tarpeelliseksi. Viranomaissäädösten toissijaisuutta haluttiin korostaa varaamalla asetusnimike vain kolmelle asetuksenantovallan käyttäjälle, tasavallan presidentille, valtioneuvostolle ja ministeriölle.

Vanhastaan on käytetty "viranomaisen päätös" -nimikettä, vaikka se ei selkeästi osoita, että kysymyksessä on yleinen oikeussääntö. Päätösvalta ja säädösvalta halutaan pitää erillään toisistaan osin oikeusteoreettisista syistä.

Säädösvallan antamiselle viranomaiselle tulee olla erityinen syy kuten sääntelyn teknisyys, yksityiskohtaisuus tai nopeasti syntyvä sääntelytarve (HE 1/1998 s. 133).
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.10.2020: Oikeustiede:viranomaissäädös. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:viranomaissäädös.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg