Oikeustiede:viranomaisnormi

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

viranomaisnormi

viranomaisnormi
Definition ministeriötasoa alemman valtion hallintoviranomaisen tai kunnallisen viranomaisen antama normipäätös
Explanation Suomessa perustuslaki määrittelee lainsäädäntötoiminnan oikeudellisen perustan ja eri säädöstyypit. Näitä ovat perustuslain lisäksi laki ja asetus, joita voivat antaa tasavallan presidentti, valtioneuvosto ja ministeriöt. Lisäksi tiukasti rajatuissa tapauksissa muukin viranomainen voidaan perustuslain 80 §:n 2 momentin mukaisesti lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä tietyistä asioista.

Käytännössä ministeriötasoa alempi valtion hallintoviranomainen (esim. Verohallinto ja Tulli) tai kunnallinen viranomainen voivat antaa viranomaisnormeja, joita kutsutaan kyseisen viranomaisen määräyksiksi. Kysymyksessä ei siis ole hallintopäätös.

Hallintoviranomaisten norminannon oikeussäännöt eli viranomaisnormien muoto poikkeaa laissa ja asetuksissa noudatetuista muotoseikoista. Kyseisiä määräyksiä ei ole pääsääntöisesti puettu pykälien muotoon. Viranomaisten määräyksistä käy kuitenkin ilmi muun muassa seuraavat seikat: määräyksen antanut viranomainen, määräyksen nimike, antopäivä ja diaarionumero, voimaantulopäivä ja voimassaolo (esim. toistaiseksi). Määräyksen allekirjoittaa päätöksentekijä ja asian esittelijä.

Valtion viranomaisten määräykset julkaistaan viranomaisten määräyskokoelmissa, jotka sisältävät ministeriöiden ja keskushallinnon viranomaisten antamat määräykset ja ohjeet.
Additional Information
Kirjoittaja: Matti Niemivuo

Related Concepts

Sources

NiemivuoM1988, NiemivuoM2002, NiemivuoM2008, TalaJ2005

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 1.4.2020: Oikeustiede:viranomaisnormi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:viranomaisnormi.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →