Oikeustiede:valtiosopimuksen väliaikainen soveltaminen

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

valtiosopimuksen väliaikainen soveltaminen

valtiosopimuksen väliaikainen soveltaminen
Määritelmä valtiosopimuksen tai sen osan soveltaminen ennen sopimuksen voimaantuloa
Selite Kansainvälisille suhteille on tyypillistä, että sopimusvaltiot ilmoittavat neuvotellun sopimuksen tai sen osan väliaikaisesta soveltamisesta (provisional application) ennen sopimuksen voimaantuloa. Menettely koskee käytännössä vain monenvälisiä sopimuksia ja on tyypillinen esimerkiksi tilanteissa, joissa sopimuksen tai sen osan soveltamisella on kiire, mutta sopimuksen voimaantulon edellytyksenä olevat sopimusvaltioiden valtionsisäiset menettelyt vaativat aikaa.

Valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen (SopS 32 ja 33/1980) 25 artiklan mukaan valtiosopimusta tai sen osaa sovelletaan väliaikaisesti ennen sen voimaantuloa, jos itse sopimuksessa niin määrätään tai neuvottelevat valtiot ovat siitä muulla tavalla sopineet.

Valtio voi vapaasti valita, päättääkö se soveltaa sopimusta tai sen osaa väliaikaisesti. Jos valtio näin päättää, väliaikainen soveltaminen suhteessa muihin samanlaisen ilmoituksen tehneisiin valtioihin tai suhteessa niihin valtioihin, jotka sopimukseen ovat jo sitoutuneet, alkaa ilmoituksen tekemisestä.

Jollei valtiosopimuksessa muuta määrätä tai neuvottelevat valtiot ole toisin sopineet, väliaikainen soveltaminen lakkaa valtion osalta, jos se ilmoittaa muille valtioille, että sen aikomuksena ei ole tulla sopimuksen osapuoleksi.

Väliaikaisen soveltamisen oikeusvaikutukset on erotettava sopimuksen voimaantulosta (Wienin yleissopimuksen 24 artikla), joka on mahdollista vasta, kun tarvittava määrä valtioita on ilmoittanut suostumuksensa noudattaa valtiosopimusta eli sitoutunut siihen.
Lisätiedot
Kirjoittajat: Taru Kuosmanen ja Kaija Suvanto

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

AustA2013, s. 154-156, VilligerME2009, s. 349-358

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.03.2019: Oikeustiede:valtiosopimuksen väliaikainen soveltaminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:valtiosopimuksen väliaikainen soveltaminen.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →