Oikeustiede:valtiosopimuksen väliaikainen soveltaminen

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

valtiosopimuksen väliaikainen soveltaminen

valtiosopimuksen väliaikainen soveltaminen
Definition valtiosopimuksen tai sen osan soveltaminen ennen sopimuksen voimaantuloa
Explanation Kansainvälisille suhteille on tyypillistä, että sopimusvaltiot ilmoittavat neuvotellun sopimuksen tai sen osan väliaikaisesta soveltamisesta (provisional application) ennen sopimuksen voimaantuloa. Menettely koskee käytännössä vain monenvälisiä sopimuksia ja on tyypillinen esimerkiksi tilanteissa, joissa sopimuksen tai sen osan soveltamisella on kiire, mutta sopimuksen voimaantulon edellytyksenä olevat sopimusvaltioiden valtionsisäiset menettelyt vaativat aikaa.

Valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen (SopS 32 ja 33/1980) 25 artiklan mukaan valtiosopimusta tai sen osaa sovelletaan väliaikaisesti ennen sen voimaantuloa, jos itse sopimuksessa niin määrätään tai neuvottelevat valtiot ovat siitä muulla tavalla sopineet.

Valtio voi vapaasti valita, päättääkö se soveltaa sopimusta tai sen osaa väliaikaisesti. Jos valtio näin päättää, väliaikainen soveltaminen suhteessa muihin samanlaisen ilmoituksen tehneisiin valtioihin tai suhteessa niihin valtioihin, jotka sopimukseen ovat jo sitoutuneet, alkaa ilmoituksen tekemisestä.

Jollei valtiosopimuksessa muuta määrätä tai neuvottelevat valtiot ole toisin sopineet, väliaikainen soveltaminen lakkaa valtion osalta, jos se ilmoittaa muille valtioille, että sen aikomuksena ei ole tulla sopimuksen osapuoleksi.

Väliaikaisen soveltamisen oikeusvaikutukset on erotettava sopimuksen voimaantulosta (Wienin yleissopimuksen 24 artikla), joka on mahdollista vasta, kun tarvittava määrä valtioita on ilmoittanut suostumuksensa noudattaa valtiosopimusta eli sitoutunut siihen.
Additional Information
Kirjoittajat: Taru Kuosmanen ja Kaija Suvanto

Related Concepts

Sources

AustA2013, s. 154-156, VilligerME2009, s. 349-358

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.06.2019: Oikeustiede:valtiosopimuksen väliaikainen soveltaminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:valtiosopimuksen väliaikainen soveltaminen.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →