Oikeustiede:valtakunnansovittelija

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

valtakunnansovittelija

valtakunnansovittelija
Definition valtioon virkasuhteessa oleva henkilö, joka on nimitetty hoitamaan työmarkkinoiden toimivuuden edistämiseen liittyviä tehtäviä ja työriitojen sovittelua
Explanation Valtakunnansovittelijan nimittämisestä ja hänen sijaistensa määräämisestä, valtakunnansovittelijan kelpoisuusvaatimuksista sekä sovittelijoiden määräämisestä, sovittelijaksi määräämisen edellytyksistä ja sovittelijoiden toimikaudesta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvosto nimittää valtakunnansovittelijan neljän vuoden toimikaudeksi. Sovittelijalla on toimisto työ- ja elinkeinoministeriössä. Valtakunnansovittelijan tehtävistä on säädetty työriitojen sovittelusta annetussa laissa. Sovittelijan on muun ohessa pyrittävä yhteistoiminnassa työmarkkinajärjestöjen kanssa edistämään työnantajien sekä työntekijöiden ja virkamiesten sekä niiden järjestöjen välisiä suhteita. Lisäksi hänen on osapuolten pyynnöstä toimittava puheenjohtajana työehto- ja virkaehtosopimusten aikaansaamista koskevissa neuvotteluissa tai määrättävä sovittelija toimimaan puheenjohtajana. Edelleen valtakunnansovittelijan on huolehdittava työriitojen sovittelusta koko maassa ja tarvittaessa määrättävä sovittelija suorittamaan määrättyä sovittelutehtävää joko itsenäisesti tai valtakunnansovittelijan avustajana.
Additional Information
Kirjoittaja: Jaana Paanetoja

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.2.2020: Oikeustiede:valtakunnansovittelija. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:valtakunnansovittelija.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →