Oikeustiede:vajaavaltaiset

Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

vajaavaltaiset

vajaavaltaiset
Määritelmä holhoustoimesta annetun lain (442/1999) mukaan vajaavaltaisia ovat alle 18-vuotiaat (alaikäiset) ja sellaiset 18 vuotta täyttäneet (täysi-ikäiset), jotka on julistettu vajaavaltaisiksi
Selite Oikeusjärjestyksessä on lähtökohtana, että oikeuksia ja velvollisuuksia voivat sitoumuksillaan hankkia ainoastaan sellaiset henkilöt, joilla on riittävä kypsyys- ja ymmärryskyky. Laissa asetettua täysivaltaisuusikärajaa nuoremmilta tämän on katsottu puuttuvan. Täysi-ikäinen, jolta tarvittava ymmärryskyky puuttuu, on puolestaan voitu julistaa holhottavaksi, jolloin hän on joutunut alaikäisen asemaa muistuttavaan asemaan.


Nykyisin katsotaan, että ymmärryskyvyn puuttuminen on vain hyvin harvoin täydellistä. Vajaavaltaiseksi julistaminen on sen vuoksi harvinaista. Jos havaitaan välttämättömäksi rajoittaa henkilön toimintakelpoisuutta, käytetään tavallisesti osittaisia rajoituksia. Alaikäisten osalta on lainsäädännössä lähtökohtana, että oikeustoimikelpoisuuden rajoitusten tulee vähentyä alaikäisen kehityksen myötä. Tämän vuoksi alaikäisille on monissa kysymyksissä annettu itse- tai myötämääräämisoikeutta. Täysi-ikäiseksi tuleminen on silti yhä merkittävä ajankohta, jolloin ihmisen oikeudet päättää itse asioistaan laajenevat suuresti.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Markku Helin

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

VälimäkiP2013

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.05.2018: Oikeustiede:vajaavaltaiset. (Tarkka osoite: http://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vajaavaltaiset.)