Oikeustiede:ulkomaisen oikeuden soveltaminen

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

ulkomaisen oikeuden soveltaminen

ulkomaisen oikeuden soveltaminen
Definition lainkäyttäjä perustaa oikeudellisen ratkaisunsa käsillä olevassa yksittäistapauksessa ulkomaisen oikeuden säännökseen
Explanation Kun lainvalintasäännöillä on paikannettu sovellettavaksi tuleva vieraan valtion laki, syntyy kysymys, kuinka lainkäyttäjän tulee soveltaa tuota vieraan valtion lakia. Lähtökohdaksi on otettava ulkomaisen oikeuden lojaali soveltaminen (lojaalin soveltamisen periaate) eli lainkäyttäjän tulee tulkita ja soveltaa vieraan valtion oikeutta samalla tavoin kuin alkuperävaltion lainkäyttäjä sitä tulkitsisi ja soveltaisi. Soveltamisessa on otettava huomioon vieraan oikeusjärjestyksen oikeuslähdeoppi ja tulkintaperiaatteet. On huomattava, että näkemykset siitä, tuleeko vieraan valtion lakia kohdella kuten kotimaista lakia vai voidaanko sitä tarkastella tosiasiana, vaihtelevat valtioiden kesken. Ulkomaisen oikeuden lojaaliin soveltamiseen katsotaan kuitenkin kuuluvan, että vieraan oikeuden säännöksiä kohdellaan kotimaisten säännösten tavoin eikä ainoastaan ratkaistavana olevan tapauksen tosiseikkoina. Ulkomaisen oikeuden lojaalin soveltamisen tavoite on käytännössä vaikea saavuttaa.

Ulkomaisen oikeuden soveltamiseen liittyy kysymys, tuleeko lainkäyttäjän soveltaa sitä viran puolesta (ex officio) vaiko vain osapuolten niin vaatiessa. Merkitystä kysymyksen ratkaisemisessa on sillä, onko käsillä dispositiivinen vai indispositiivinen asia. Ulkomaiseen oikeuteen viittaavan lainvalintasäännön soveltaminen ei dispositiivisessa asiassa voi olla itsetarkoitus, vaan lainvalinnassa osapuolten tahdolle ja intresseille tulee antaa ensisijainen asema. Näkemykset siitä, mitä viran puolesta soveltamisella tarkoitetaan, vaihtelevat valtioiden kesken. Kategorista jaottelua kahteen ryhmään sillä perusteella, tarkastellaanko vieraan valtion lakia tosiseikkana vaiko lakina, ei ole mahdollista tehdä.

Ulkomaisen oikeuden soveltamiselle kotimaisessa tuomioistuimessa on useita syitä. Muun muassa oikeudenmukaisuus jutun osapuolten kesken, lainkäytön yhtenäisyys, forum shopping-ilmiön hillitseminen ja oikeudenkäytön ennustettavuus voidaan nähdä taustasyiksi vieraan valtion lain soveltamiselle. Lainvalintasäännön osoittaessa vieraan valtion lakiin, aktualisoituu kysymys, missä laajuudessa vieraan valtion lakia tulee soveltaa. Ennen kuin tuomioistuin voi soveltaa ulkomaista oikeutta ratkaistavana olevaan asiaan, sen täytyy myös selvittää ulkomaisen oikeuden sisältö (ulkomaisen oikeuden sisällön selvittäminen).
Additional Information
Kirjoittaja: Iina Tornberg

Related Concepts

Sources

AlanenA1952, BogdanM2008, s. 46-58, Buure-HägglundK1977, EskoT2001, HelinM2013, s. 42-44 ja 81-88, Jänterä-JareborgM2004, Jänterä-JareborgM1997, Klami&Kuisma2000, s. 46-57, LiukkunenU2012, s. 10-16

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 2.6.2020: Oikeustiede:ulkomaisen oikeuden soveltaminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ulkomaisen oikeuden soveltaminen.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →