Oikeustiede:työsuojelun valvonta

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

työsuojelun valvonta

työsuojelun valvonta
Definition työsuojeluviranomaisten harjoittama ohjaus, seuranta ja päätöksenteko, joiden tavoitteena on edistää työsuojelua koskevien säännösten ja määräysten noudattamista erityisesti työympäristön turvallisuuden ja terveellisyyden parantamiseksi
Explanation Työsuojeluvalvonnan tärkeimpänä tehtäväalueena on työympäristön turvallisuus ja terveellisyys, josta säädetään työturvallisuuslaissa ja siihen liittyvissä tai sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä. Lisäksi työsuojeluviranomaiset valvovat työaikaa, vuosilomaa ja työsopimusta koskevien säännösten noudattamista. Tehtäviin kuuluu myös ulkomaisten työntekijöiden työnteko-oikeuden ja työsuhteen vähimmäisehtojen valvonta. Valvonnan ulkopuolelle jää sen sijaan mm. työehtosopimusten ja työsopimusmääräysten noudattaminen. Työsuojeluvalvonnan tärkeimpänä toimintamuotona on työpaikalle suunnattu työsuojelutarkastus. Yksityiskohtien sijasta valvontaa suunnataan työpaikkojen toimintoihin kokonaisuuksina. Ongelmien vähentämiseksi viranomaisvalvonnassa tuetaan työpaikkojen omaehtoista työsuojelutoimintaa. Ennakoivan valvonnan keinoina käytetään eräiden vaarallisten laitteiden tyyppitarkastuksia, työmenetelmien ja työtiloja koskevien suunnitelmien ennakkotarkastuksia sekä käyttöön otettujen tuotteiden ja työmenetelmien määräaikaistarkastuksia.
Additional Information
Kirjoittaja: Jorma Saloheimo

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.10.2020: Oikeustiede:työsuojelun valvonta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:työsuojelun valvonta.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →