Oikeustiede:tutkintavankeus (rikosoikeus)

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

tutkintavankeus (rikosoikeus)

tutkintavankeus (rikosoikeus)
Definition tutkintavankeudella tarkoitetaan aikaa, jonka rikoksesta epäilty on vangittuna rikoksen johdosta ennen lainvoimaista tai täytäntöönpanokelpoista tuomiota
Explanation Tutkintavankeus on turvaamistoimi, jolla pyritään turvaamaan esitutkinnan ja oikeudenkäynnin asianmukainen toteutuminen. Vangitsemisesta päättää tuomioistuin. Eräissä oikeusjärjestyksissä vangitsemisesta päättää vieläkin poliisi tai syyttäjä. Suomessa tästä luovuttiin vuonna 1988 kun pakkokeinolaki tuli voimaan.

Vangitsemisesta säädetään pakkokeinolain 2 ja 3 luvussa. Vaatimus pidätetyn vangitsemisesta on tehtävä tuomioistuimelle viipymättä ja viimeistään kolmantena päivänä kiinniottamispäivästä ennen kello kahtatoista. Monessa maassa pidätysaika on vain 24 tuntia. Vangitsemisvaatimus on otettava tuomioistuimessa käsiteltäväksi viipymättä.

Rikoksesta todennäköisin syin epäilty saadaan vangita samoin edellytyksin kuin poliisi voi hänet sitä edeltävänä aikana pidättää. Vangitseminen pitää päättää, mikäli vangitsemisen edellytyksiä ei enää ole. Esimerkiksi jälkien peittämisvaara voi poistua, kun poliisi on ehtinyt kuulla todistajia ja hankkia teknisen todistusaineiston.

Tutkintavankeus otetaan rikoslain 6 luvun 13 §:n mukaan huomioon vähennyksenä rangaistusta määrättäessä. Yli yhden vuorokauden vapaudenmenetys on vähennettävä tuomittavasta vankeusrangaistuksesta täysimääräisesti. Jos rangaistukseksi tuomitaan sakkoa, vapaudenmenetys otetaan huomioon kohtuullisessa määrin.

Mikäli syytettä ei nosteta tai se hylätään, vapautensa menettäneellä on oikeus saada korvausta valtion varoista erillislain 422/1974 perusteella. Korvauksena maksetaan hyvitys kuluista, tulojen tai elatuksen vähentymisestä ja kärsimyksestä ja siitä päättää erillisestä hakemuksesta Valtiokonttori. Keskimääräinen "koppikorvaus" on noin 120 euroa vuorokaudelta.

Suomessa ainoastaan matkustuskielto on käytännössä vaihtoehto tutkintavankeudelle, mutta monissa tapauksissa se ei ole riittävä turvaamistoimenpide. Ulkomailla on käytössä monenlaisia sähköisellä valvonnalla vahvistettuja matkustuskieltoja, aresteja ja lähestymiskieltoja. Erityisesti USA:sta ja Englannista on tuttua takuusumman maksaminen eli "bail" tutkintavankeuden vaihtoehtona.
Additional Information
Kirjoittaja: Ari-Matti Nuutila

Related Concepts

Sources

HE263/2004vp, Mohell&Pajuoja2006, OM5/2016

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 25.05.2019: Oikeustiede:tutkintavankeus (rikosoikeus). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:tutkintavankeus (rikosoikeus).)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →