Oikeustiede:toimenpidelupa

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

toimenpidelupa

toimenpidelupa
Definition rakennusvalvonnan rakennnuslupajärjestelmää lievempi muoto
Explanation Rakennuksen tekemistä varten vaaditaan rakennuslupa. Jos kysymyksessä on ns. kevyehkö rakennus tai rakennelma, hanketta varten riittää toimenpidelupa. Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, 126 §) mukaan rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta. Toimenpideluvanvaraiset toimenpiteet on lueteltu erikseen laissa (958/2012, 126a §).

Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan. Toimenpidelupa tarvitaan myös muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin. Toimenpidelupa tarvitaan yleensä myös rakennuksen julkisivun muuttamiseen sekä rakennusosan tai teknisen järjestelmän vaihtamiseen silloin, kun sillä voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen.

Lupa on rauennut, jollei toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa.
Additional Information
Kirjoittaja: Erkki J. Hollo

Related Concepts

Sources

Ekroos&Majamaa2005, Hallberg&al2015, HolloE2006

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.9.2020: Oikeustiede:toimenpidelupa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:toimenpidelupa.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →