Oikeustiede:tieteen vapaus (valtiosääntöoikeus)

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

tieteen vapaus (valtiosääntöoikeus)

tieteen vapaus (valtiosääntöoikeus) (luo nimityssivu)
Definition tieteen (sekä taiteen ja ylimmän opetuksen) vapaus turvataan perusoikeutena (perustuslain 16.3 §)
Explanation Tieteen vapauteen kuuluu oikeus valita tutkimusaiheensa ja -menetelmänsä. Opetuksen vapaus sisältää oikeuden opiskella ja hankkia tietoja niistä asioista, joiden tieteellisestä tutkimuksesta on kiinnostunut ja tutkijan oikeuden opettaa haluamallaan tavalla niin sisällöllisesti kuin menetelmällisestikin. Säännös on sidoksissa perustuslain 123 §:ssä säädettyyn yliopiston itsehallintoon. Tieteen ja ylimmän opetuksen vapaus on toteutettu asianomaisia laitoksia koskevissa laeissa ja korkeakoululaitoksen osalta mm. vuoden 2009 yliopistolaissa (558/2009).
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 6.7.2020: Oikeustiede:tieteen vapaus (valtiosääntöoikeus). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:tieteen vapaus (valtiosääntöoikeus).)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg