Oikeustiede:tieoikeus

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

tieoikeus
yksityiseen tiehen

tieoikeus
Definition Tieoikeus tarkoittaa subjektiivisessa merkityksessä oikeutta tien rakentamiseen ja käyttöön. Päämuodot riippuvat siitä, onko kyseessä yleinen tie vai yksityinen tie. Objektiivisessa merkityksessä tieoikeudella tarkoitetaan teitä koskevaa lainsäädäntöä.
Explanation Tien rakentaminen on yleensä säänneltyä toimintaa. Poikkeuksena on omalle maalle tehtävä ja sen käyttöä palveleva tie (tilustie). Katu on asemakaava-alueella sijaitseva tie. Tieoikeus toteutuu toisen maahan kohdistuen käyttöoikeutena (yksityinen tie) tai lunastamalla (maantie).

Yksityistiehen kohdistuvia tiehen kohdistuvien oikeuksien muotoja on pääasiassa kolme eri edellytyksin määräytyvää. Perustavanlaatuisin on oikeus uuden tien tekemiseen toisen alueen kautta (tieoikeus), toinen oikeus liittyä olemassa olevaan tiehen esimerkiksi uuden kiinteistön muodostuessa. Kolmas tieoikeuden muoto tarkoittaa oikeuden saamista elinkeinonharjoitajan kuljetuksiin tarve- ja kohtuusperusteella. Kahden ensimmäisen muodon osalta oikeus käsittää oikeuden päättää tieasioista ja velvollisuuden osallistua tienpitokustannuksiin. Tieosakkaille määrätään tieyksiköt, jotka myös ovat perusteena tienpitokustannusten jakautumiselle. Tieosakkaat päättävät tieasioista. He voivat muodostaa tiekunnan päättämään tien yhteisistä asioista.

Tiehen kohdistuvat kiinteistökohtaiset käyttöoikeudet ovat pysyviä ja voimassa muun kiinteistöön kohdistuvan oikeuden estämättä. Elinkeinonharjoittajalle myönnetty oikeus on vastaavasti voimassa niin kauan, kuin tietä jatkuvasti käytetään siihen elinkeinotoimintaan, jota varten oikeus on annettu.

Jokamiehenoikeutta ei lähtökohtaisesti voida kieltää yksityisellä tiellä, mutta moottorikulkuneuvoilla kulkeminen vaatii yleensä tieosakkaiden luvan, samoin kuin hevosajoneuvolla liikkuminen. Ratsastaminen silloin, kun se ei ole ohjattua tai ryhmässä tapahtuvaa, lienee yleensä katsottava jokamiehenkäyttönä sallituksi, mutta ei pihapiirin kautta eikä tienpitoa haittaavalla tavalla.
Additional Information
Kirjoittaja: Erkki J. Hollo

Related Concepts

Sources

HolloE2006, RepoM1995

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 31.10.2020: Oikeustiede:tieoikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:tieoikeus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →