Oikeustiede:terveydenhuollon ammattihenkilö

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

terveydenhuollon ammattihenkilö

Tämä sivu on vielä tarkistamatta
terveydenhuollon ammattihenkilö
Definition terveydenhuollon koulutuksen suorittanut henkilö, joka on oikeutettu toimimaan asianomaisessa ammatissa ja käyttämään asianomaista ammattinimikettä
Explanation Terveydenhuollon ammattihenkilöt ryhmitellään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) laillistettuihin, luvan saaneisiin ja nimikesuojattuihin ammattihenkilöihin. Laillistusta edellytetään sellaisissa ammateissa, joissa toimivalla on suora vaikutus potilaan turvallisuuteen. Tällaisia ammatteja ovat esimerkiksi lääkäri ja sairaanhoitaja. Luvan saanut ammattihenkilö on saanut ammatinharjoittamisoikeuden jossain toisessa Euroopan talousalueen maassa, jonka Suomen terveydenhuoltoa valvova viranomainen on velvollinen tunnustamaan. Nimikesuojattuja ammattihenkilöitä ovat sellaiset terveydenhuollon ammattihenkilöt, joilla on koulutuksensa puolesta erityinen pätevyys, mutta joiden ammateissa toimimiseen ei sinänsä tarvita erillistä lupaa.
Additional Information
Kirjoittaja: Lasse Lehtonen

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 14.7.2020: Oikeustiede:terveydenhuollon ammattihenkilö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:terveydenhuollon ammattihenkilö.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →