Oikeustiede:tekijänoikeusneuvosto

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

tekijänoikeusneuvosto

tekijänoikeusneuvosto
Definition valtioneuvoston asettama asiantuntijaelin, joka avustaa ministeriötä tekijänoikeusliitännäisissä asioissa sekä antaa yksittäistapauksellisia lausuntoja viranomaisille ja yksityisille tekijänoikeuslain soveltamisesta
Explanation Valtioneuvosto asettaa tekijänoikeusneuvoston opetusministeriön esityksestä kolmen vuoden toimikaudeksi. Neuvosto edustaa kokoonpanoltaan tekijänoikeuden alan asiantuntemusta ja siihen kuuluvat puheenjohtajan ja varapuheenjohtaja ohella enintään 15 muuta jäsentä (varajäsenineen). Tekijänoikeusasetus edellyttää keskeisten tekijänoikeuslaissa säädettyjen oikeuksien haltijoiden ja suojakohteiden käyttäjien (esim. esittävä taide, elokuvateollisuus, kirjallisuus, musiikkikustannusala, museoala) olevan edustettuina neuvostossa. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sekä vähintään yksi jäsen ovat näihin tahoihin nähden puolueettomia asiantuntijoita, joilla on oltava oikeustieteen kandidaatin tutkinto. Neuvostolla on lisäksi opetusministeriön määräämä päätoiminen sihteeri.

Tekijänoikeusneuvoston mandaatti perustuu suoraan tekijänoikeuslakiin, minkä ohella sen kokoonpanosta ja toiminnasta säädetään tekijänoikeusasetuksessa.

Laki määrittelee tekijänoikeusneuvoston tehtäväpiirin kaksijakoisesti: yhtäältä se avustaa opetus- ja kulttuuriministeriötä tekijänoikeutta koskevien asioiden käsittelyssä, toisaalta antaa lausuntoja tekijänoikeuslain tulkinnasta. Kirjallisen lausuntopyynön voivat jättää niin viranomaiset, kuten tuomioistuimet, kuin yksityisetkin. Vastapuolelle varataan pääsääntöisesti mahdollisuus vastineen jättämiseen.

Lausunnot annetaan joko täysistunnossa taikka jaostossa, jolle neuvosto voi siirtää päätösvaltaansa asia- tai asiaryhmäkohtaisesti ja jonka muodostavat puheenjohtaja sekä tarpeellinen määrä muita jäseniä. Tällä hetkellä tekijänoikeusneuvoston kaikki lausunnot annetaan täysistunnossa. Täysistunnon päätösvaltaisuus edellyttää puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään 5 muun jäsenen läsnäoloa; jaoston puolestaan puheenjohtajan sekä vähintään 1 muun jäsenen läsnäoloa.

Neuvoston toimivalta rajoittuu tekijänoikeuslain tulkintaa, eikä se siten ota kantaa mm. näyttökysymyksiin tai muita oikeudenaloja koskeviin kysymyksiin (kuten sopimusoikeuteen). Se antaa vuosittain n. 20 lausuntoa muun ohella teoskynnyksen, teoksen suojapiirin, taloudellisten- ja moraalisten oikeuksien sisällön sekä tekijänoikeuden rajoitussäännösten tulkinnasta.

Lausunnon pyytäminen tarjoaa tuomioistuinkäsittelyä kevyemmän reitin tekijänoikeuslain tulkintaa koskevien erimielisyyksien ratkaisemiseksi. Lausunnot ovat kuitenkin oikeudellisesti lausunnon osapuolia ja tuomioistuinta sitomattomia.

Käytetyt lähteet: Tekijänoikeuslaki (404/1961), Tekijänoikeusasetus (574/1995)

ja Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivut, ”Tekijänoikeusneuvosto”, http://minedu.fi/tekijanoikeusneuvosto (Vierailtu 8.1.2018).
Additional Information
Kirjoittaja: Miia-Mari Kasi

Related Concepts

Sources

HE32/1984vp

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 14.10.2019: Oikeustiede:tekijänoikeusneuvosto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:tekijänoikeusneuvosto.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →