Oikeustiede:sotilasrikokset

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

sotilasrikokset

sotilasrikokset
Definition sotilaiden, tiettyjen heihin rinnastettavien henkilöiden ja sota-aikana myös eräiden muiden henkilöiden tekemät rikokset, joista on säädetty rikoslain 45 luvussa
Explanation Sotilasrikoksia ovat rauhan aikana palvelusrikokset, vartiorikokset, poissaolorikokset, kuuliaisuusrikokset, esimiesrikokset ja eräät muut rikokset. Sota-aikana sotilasrikosten rangaistusasteikot ovat ankarammat ja lisäksi tunnusmerkistöinä rangaistaan taisteluvelvollisuuden rikkomisesta, sotakarkuruudesta, vaarallisesta sotilasrikoksesta sekä sotavankeudesta pakenemisesta. Sota-ajan käsitettä tulkitaan suppeasti. Esimerkiksi kriisinhallintajoukkojen tekoja palvelustehtävissään arvioidaan tavanomaisina sotilasrikoksina, vaikka rauhanturvaamisoperaatio tapahtuisi sotatoimialueella.

Luvattomien poissaolojen sekä annettujen määräysten rikkomisten ja laiminlyöntien lisäksi oikeustiede:sotilasoikeudenkäyntiasotilasoikeudenkäynnissä käsitellään sotilaiden väliset pahoinpitelyt ja sotilaiden varkaudet ja vahingonteot, joiden kohteena on puolustusvoimien omaisuus.

Sotilasrikossäännökset velvoittavat ensinnäkin puolustusvoimien kantahenkilökuntaa ja muita sotilasviroissa palvelevia henkilöitä. Toiseksi käytännössä tärkein säännösten soveltamiskohde ovat varusmiehet ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittavat naiset. Lisäksi säännökset koskevat kertausharjoituksissa ja vapaaehtoisissa harjoituksissa palvelevia. Kolmas merkittävä säännösten soveltamiskohde ovat rajavartiolaitoksen sotilastehtävissä palvelevat henkilöt sekä sotilaallisessa kriisinhallintakoulutuksessa, -harjoituksessa ja -palveluksessa olevat henkilöt.

Sovellettava seuraamusvalikoima on yleistä rikosoikeutta laajempi, koska sotilas voidaan yleisessä tuomioistuimessa pidettävässä sotilasoikeudenkäynnissä tuomita vankeusrangaistuksen ohella kurinpitorangaistuksiin, joita ovat aresti, kurinpitosakko, poistumisrangaistus ja varoitus. Joukko-osastossa järjestettävässä sotilaskurinpitomenettelyssä seuraamuksena on lievemmissä tapauksissa kurinpito-rangaistus tai kurinpito-ojennus. Kurinpito-ojennuksia ovat poistumiskielto, ylimääräinen palvelus ja muistutus.
Additional Information
Kijrjoittaja: Ari-Matti Nuutila

Related Concepts

Sources

KailaA1997, Lappi-Seppälä&al2013, s. 1197-1244, NuutilaAM1998d, OjalaT2002

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 25.05.2019: Oikeustiede:sotilasrikokset. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:sotilasrikokset.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →