Oikeustiede:sotilasrikokset

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

sotilasrikokset

sotilasrikokset
Määritelmä sotilaiden, tiettyjen heihin rinnastettavien henkilöiden ja sota-aikana myös eräiden muiden henkilöiden tekemät rikokset, joista on säädetty rikoslain 45 luvussa
Selite Sotilasrikoksia ovat rauhan aikana palvelusrikokset, vartiorikokset, poissaolorikokset, kuuliaisuusrikokset, esimiesrikokset ja eräät muut rikokset. Sota-aikana sotilasrikosten rangaistusasteikot ovat ankarammat ja lisäksi tunnusmerkistöinä rangaistaan taisteluvelvollisuuden rikkomisesta, sotakarkuruudesta, vaarallisesta sotilasrikoksesta sekä sotavankeudesta pakenemisesta. Sota-ajan käsitettä tulkitaan suppeasti. Esimerkiksi kriisinhallintajoukkojen tekoja palvelustehtävissään arvioidaan tavanomaisina sotilasrikoksina, vaikka rauhanturvaamisoperaatio tapahtuisi sotatoimialueella.

Luvattomien poissaolojen sekä annettujen määräysten rikkomisten ja laiminlyöntien lisäksi oikeustiede:sotilasoikeudenkäyntiasotilasoikeudenkäynnissä käsitellään sotilaiden väliset pahoinpitelyt ja sotilaiden varkaudet ja vahingonteot, joiden kohteena on puolustusvoimien omaisuus.

Sotilasrikossäännökset velvoittavat ensinnäkin puolustusvoimien kantahenkilökuntaa ja muita sotilasviroissa palvelevia henkilöitä. Toiseksi käytännössä tärkein säännösten soveltamiskohde ovat varusmiehet ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittavat naiset. Lisäksi säännökset koskevat kertausharjoituksissa ja vapaaehtoisissa harjoituksissa palvelevia. Kolmas merkittävä säännösten soveltamiskohde ovat rajavartiolaitoksen sotilastehtävissä palvelevat henkilöt sekä sotilaallisessa kriisinhallintakoulutuksessa, -harjoituksessa ja -palveluksessa olevat henkilöt.

Sovellettava seuraamusvalikoima on yleistä rikosoikeutta laajempi, koska sotilas voidaan yleisessä tuomioistuimessa pidettävässä sotilasoikeudenkäynnissä tuomita vankeusrangaistuksen ohella kurinpitorangaistuksiin, joita ovat aresti, kurinpitosakko, poistumisrangaistus ja varoitus. Joukko-osastossa järjestettävässä sotilaskurinpitomenettelyssä seuraamuksena on lievemmissä tapauksissa kurinpito-rangaistus tai kurinpito-ojennus. Kurinpito-ojennuksia ovat poistumiskielto, ylimääräinen palvelus ja muistutus.
Lisätiedot
Kijrjoittaja: Ari-Matti Nuutila

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

KailaA1997, Lappi-Seppälä&al2013, s. 1197-1244, NuutilaAM1998d, OjalaT2002

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.03.2019: Oikeustiede:sotilasrikokset. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:sotilasrikokset.)