Oikeustiede:sosiaaliturva

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

sosiaaliturva

sosiaaliturva
Definition 1) järjestelmä, jonka tarkoituksena on palveluja ja toimeentuloa turvaavia rahallisia etuuksia tarjoamalla ylläpitää ja parantaa yksilön ja ryhmien fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja 2) etenkin kansainvälisissä yhteyksissä julkisen vallan ylläpitämät toimeentuloetuudet
Explanation Suomen sosiaaliturvajärjestelmän tarkoituksena on turvata maassa asuville ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito tilanteissa, joissa henkilö itse ei pysty niitä varmistamaan sekä ylläpitää ja parantaa ihmisten hyvinvointia. Sosiaaliturvaan kuuluvat kunnan järjestämisvastuulla olevat sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) ja muussa sosiaalihuollon lainsäädännössä säädetyt sosiaalihuollon palvelut sekä terveydenhuoltolaissa (1326/2010) ja muussa terveydenhuollon lainsäädännössä säädetyt terveydenhuollon palvelut. Lisäksi sosiaaliturva kattaa muun muassa vanhuuden, työkyvyttömyyden, sairauden, työttömyyden tai lapsen saamisen vuoksi syntyneet toimeentulon tarpeet. Sosiaaliturvan toimeenpanosta huolehtivat kunnat, kuntayhtymät, Kansaneläkelaitos, työttömyyskassat ja eläke- ja muut vakuutuslaitokset. Kansainvälisissä yhteyksissä sosiaaliturva (social security) ymmärretään usein rajatummin siten, että se kattaa julkisen vallan ylläpitämät toimeentuloetuudet, mutta ei sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.
Additional Information
Kirjoittaja: Eeva Nykänen

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 14.7.2020: Oikeustiede:sosiaaliturva. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:sosiaaliturva.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →