Oikeustiede:sosiaalinen kontrolli

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

sosiaalinen kontrolli

sosiaalinen kontrolli
Definition Sosiaalisella kontrollilla tarkoitetaan mekanismeja, jotka ohjaavat yhteisön jäsenen toimimaan normien mukaisesti. Sosiaalisen kontrollin avulla pyritään takaamaan jatkuvuuden kannalta riittävän yhdenmukainen toiminta.
Explanation Sosiaalinen kontrolli kohdistuu sellaiseen käyttäytymiseen, joka poikkeaa normeista. Kuitenkaan kaikkea poikkeavuutta ei lueta kontrolloitavien käyttäytymismuotojen ryhmään. Useimmissa yhteiskunnissa taataan ainakin periaatteessa kansalaisille oikeus vapaana kontrollista omaksua henkilökohtaisia yhteiskunnallisia mielipiteitä ja ilmaista niitä. Käytännössä yksimielisyys sosiaalisen kontrollin oikeutuksesta ei ole aina kovin selvä, koska kontrolloitavan toiminnan päämuodot, normien vastainen toiminta ja sairaudet, eivät ole selkeästi rajautuvia käsitteitä.

Sosiaalinen kontrolli toteutuu kahden päämekanismin välityksellä: normien sisäistämisen ja ulkoisen pakon kautta. Ensin mainittu liittyy epäviralliseen, ei-oikeusmuotoiseen sääntelyyn, vaikka myös oikeusnormit voidaan sisäistää, mikä monesti tapahtuukin. Usein kuitenkin on niin, että oikeusnormien noudattaminen ei tapahdu ensisijaisesti niiden sisäistämisen vaan ulkoisen pakon kautta. Ei-oikeusmuotoisen sääntelyn käyttämät ulkoisen pakon keinot perustuvat yhteisön toimintaan kuten paheksuntaan ja pahimmillaan yhteisön ulkopuolelle sulkemiseen, mutta myös palkitsemiseen.

Sosiaalisen kontrollin erilaiset mallit voi esittää seuraavasti:

Sosi.jpg

Sosiaalista kontrollia toteutetaan joko oikeusmuotoisen tai ei-oikeusmuotoisen sääntelyn avulla. Kontrolli voi perustua rangaistuksiin, kompensaatioon, terapiaan tai sovitteluun. Oikeusmuotoinen kontrolli toteutuu joko rangaistusten tai kompensaation avulla. Rangaistukset koskevat voittopuolisesti rikosoikeudellisia asioita ja kompensaatio siviilioikeudellisia ongelmia. Lainsäädännön rangaistuksiin ja kompensaatioon perustuva malli toimivat repressiivisinä eli alistavina kontrollikeinoina, terapeuttinen ja sovitteleva tyyli ennallistavina tai vapauttavina kontrollikeinoina. Siirryttäessä "rangaistuksesta" kohti "sovittelua", siirrytään asteittain oikeusmuotoisesta kohti ei-oikeusmuotoista sääntelyä. Raja ei kuitenkaan ole tarkka.
Additional Information
Kirjoittaja: Ahti Laitinen

Related Concepts

Sources

LaitinenA2005, AllardtE1983

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 16.10.2019: Oikeustiede:sosiaalinen kontrolli. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:sosiaalinen kontrolli.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg