Oikeustiede:sopimuksen purkautuminen

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

sopimuksen purkautuminen

sopimuksen purkautuminen
Definition Sopimuksen purkautumisella tarkoitetaan sitä, että sopimussidonnaisuus päättyy ennen sopimuksen voimassaolon normaalia päättymistä. Purkautuminen voidaan jakaa kahteen pääryhmään, sopijapuolten tahdonilmaisusta johtuvaan purkautumiseen ja osapuolista riippumattomaan purkautumiseen. Jälkimmäisestä käytetään nimitystä sopimuksen raukeaminen.
Explanation Sopimus päättyy tavanomaisesti sovitun suorituksen tultua tehdyksi, sovitun sopimusajan päättyessä tai sopijapuolen irtisanottua sopimuksen. Sopimuksen purkautuessa sopimus päättyy ilman sovitun mukaista irtisanomista, vaikka kaikkia sopimuksen mukaisia velvoitteita ei olekaan täytetty eikä sopimuksen päättymistä koskeva ehtokaan ole täyttynyt.

Jos sopimus päättyy sopijapuolen tahdonilmaisun seurauksena, kyse on joko sopimuksesta vetäytymisestä tai sopimuksen purkamisesta (sopimuksen purku). Vetäytyminen tarkoittaa sopimuksesta irtautumista oman harkinnan tai omalla vastuualueella olevan perusteen vuoksi. Purkaminen tulee kysymykseen, kun syy on vastapuolessa, joka on rikkonut sopimusta. Sopimus päättyy ilman sopijapuolten toimia muun muassa silloin, kun sopimuksen täyttäminen tulee mahdottomaksi esimerkiksi lainsäädännön muuttumisen seurauksena tai sopimuksen käytyä mahdottomaksi täyttää.

Jos sopimuksen purkautuminen johtuu sopijapuolen sopimuksen rikkomisesta, seurauksena voi olla purkautumisen aiheuttaneen sopijapuolen velvollisuus korvata vastapuolelle aiheutunut vahinko sopimusvastuuta koskevien sääntöjen mukaisesti.
Additional Information
Kirjoittaja: Ari Saarnilehto

Related Concepts

Sources

SaarnilehtoA2005

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.1.2020: Oikeustiede:sopimuksen purkautuminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:sopimuksen purkautuminen.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →