Oikeustiede:satama

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

satama

satama
Definition Yleiskäsitteenä satamalla tarkoitetaan vesialueen läheisyyteen sijoitettua toimintakokonaisuutta esimerkiksi alusten lastaamista, huoltoa ja purkamista varten. Merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) 2 §:n mukaisesti satamalla tarkoitetaan paikkaa tai maantieteellistä aluetta, joka on varustettu niin, että se voi pääasiallisesti ottaa vastaan aluksia, mukaan lukien kalastusalukset ja huviveneet. Satamaa voidaan pitää myös eräänä vesilain mukaisena hanketyyppinä, johon kuuluu useita yksittäisiä vesilain mukaisia vesirakentamistoimenpiteitä.
Explanation Satama voi olla joko yleinen tai yksityinen, millä on vaikutusta hakijan mahdollisuuteen saada vesilain mukainen pysyvä käyttöoikeus puuttuvaan hankealueeseen. Lähtökohtaisesti yleistä satamaa varten voidaan myöntää vesilain mukainen pysyvä käyttöoikeus hankealueeseen suoraan yleisen tarpeen nojalla ilman, että hakijalla tarvitsee aikaisemmin olla hallussaan yksityiseltä satamalta vaadittavaa vähintään puolta hankealueesta. Satamaksi määritetyllä alueella voi olla sovellettavasta laista riippuen erilaisia oikeusvaikutuksia. Ensinäkin satama on vesilain 1 luvun 3 §:n mukaisesti erityiseen käyttöön otettu alue. Tällä statuksella on oikeudellisesta merkitystä sen vuoksi, että useat vesilain mukaiset oikeudet eivät koske erityiseen käyttöön otettuja alueita. Tällaisia yleisiä oikeuksia ovat esimerkiksi vesilain 2 luvun 5 §:n mukainen rakennelman sijoittaminen toisen alueelle, vesilain 2 luvun 13 §:n mukainen käyttöoikeus poistettavan maan sijoittamiseksi toisen maa- tai vesialueelle sekä 10 luvun 8 §:n mukainen puolustusvoimien oikeus sijoittaa turvalaitteita toisen vesialueelle. Merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) mukaiset velvoitteet puolestaan liittyvät erityisesti satamanpitäjän jätteiden vastaanottamista ja asianmukaista käsittelyä koskeviin velvoitteisiin. Merenkulun ympäristönsuojelulaissa on tältä osin jaoteltu satamat huvivenesatamiin, korjaussatamiin ja muihin satamiin. Huvivenesatamalla tarkoitetaan lain 9 luvun 1 §:n mukaisesti satamia, joissa on vähintään 50 venepaikkaa tai jonka yhteydessä on vähintään viidenkymmenen huviveneen talvitelakointipaikka ja jossa peritään maksua tai muuta korvausta venepaikasta. Edelleen lain 9 luvun 2 §:n mukaisesti korjaussatamalla tarkoitetaan satamaa, jossa suoritetaan alusten korjauksia. Sataman, huvivenesataman ja korjaussataman oikeudelliset velvoitteet vaihtelevat osittain riippuen siitä, mikä satamatyyppi on kyseessä.
Additional Information
Kirjoittaja: Niko Soininen

Related Concepts

Sources

HolloE2006, KumpulaA2013, PietiläJ1973

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 16.10.2019: Oikeustiede:satama. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:satama.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →