Oikeustiede:sanktio

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

sanktio

sanktio
Definition Palkintoja ja rangaistuksia sanotaan sosiologisessa kielenkäytössä sanktioiksi eli pakotteiksi. Näiden tarkoituksena on tukea normien mukaista käyttäytymistä. Sanktiolla on myös muita merkityksiä. Latinankielinen sana sanctio tarkoittaa rangaistusmääräystä tai pakotetta. Valtiosääntöoikeudessa sanktio tarkoittaa valtionpäämiehen suorittamaa lain vahvistamista. Kansainvälisessä oikeudessa sanktio tarkoittaa sellaista pakotetta, joka on vastatoimenpide rauhaa uhkaaville tai rauhaa rikkoville tai hyökkäystoimen aloittaville tahoille.
Explanation Sanktiot eli pakotteet voidaan luokitella kahden ulottuvuuden mukaan: ei formaalisuus-formaalisuus ja positiivisuus-negatiivisuus. Näin päädytään neljään sanktiotyyppiin, joiden mukaan myös normit ryhmittyvät.

Ei-formaalisia negatiivisia sanktioita ovat kummastelu, paheksunta, pilkka yms. Formaaliset negatiiviset sanktiot muodostuvat oikeudellisten säädösten edellyttämästä rangaistusten järjestelmästä. Formaaliset positiiviset sanktiot käsittävät viranomaisten tietystä toiminnasta antaman tunnustuksen eri muodoissaan. Ei-formaaliset positiiviset sanktiot ovat yhteisöjen tai ryhmien antamaa tunnustusta.

Formaaliset sanktiot kuluvat virallisen sääntelyn alueelle, kuten sinne yleisemmällä tasolla kuuluvat oikeus, erilaiset hallinnolliset ja järjestölliset normit, säännöt ja ohjeet. Näitä säätävät laitokset, joilla on siihen etuoikeus. Nämä laitokset myös toteuttavat normatiivisia vaatimuksia: ylläpitävät niitä valtansa ja vaikutuksensa turvin, valvovat niiden noudattamista ja panevat toimeen sanktioita eli pakotteita. Tästä syystä virallisten vaatimusten velvoittavuuden muodostaa nimenomaan auktoriteetti, joka perustuu normeja ja niihin liittyviä sanktioita antaville ja valvoville laitoksille suotuihin oikeuksiin ja tosiasialliseen toimintakykyyn. Vaikka virallisia normeja ja niihin liittyviä formaalisia sanktioita saattavat kannattaa esimerkiksi yksityiset henkilöt, vaatimusten velvoittavuus perustuu siihen, että sitä vastaavan normin ja sanktion on julkaissut laitos, jolla on siihen oikeus.

Epävirallinen sääntely sanktioineen on luonteeltaan erilaista. Siinä ei esiinny jakoa sääntelyn subjektiin ja objektiin. Normeja ja sanktioita muovaava ja hyväksyvä yhteisö on tavallisesti se yhteisö, joka niitä myös noudattaa.

Viralliset eli formaaliset sanktiot muodostuvat oikeusjärjestykseen sisältävästä palkintojen ja rangaistusten järjestelmästä. Epäviralliset sanktiot ovat monimuotoisia, ja ne ovat kauempana tai lähempänä virallisia sanktioita. Vaikka ei-formaaliset sanktiot eivät perustu säädettyihin normeihin, ne saattavat olla ankaria.
Additional Information
Kirjoittaja: Ahti Laitinen

Related Concepts

Sources

LaitinenA2005, SzczepanskiJ1970, SulkunenP1998

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.2.2020: Oikeustiede:sanktio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:sanktio.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg