Oikeustiede:riskinjako

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

riskinjako

riskinjako
Definition riskinjako sopimuksessa tarkoittaa sopijapuolten välillä toteutuvaa vahingon jakautumista siitä, etteivät sopimukselle asetetut tavoitteet toteudu
Explanation Sopimuksen valmisteluun liittyy usein sopimuksella tavoiteltujen intressien analyysi ja samalla riskien kartoitus. Sopimusriskejä ovat muun muassa vahingonkorvausriski, sopimuksen sitovuusriski, sopimuksen tulkintariski, sopimuskumppanin luotettavuutta ja maksukykyä koskeva riski sekä suorituskustannusriski. Sopimusriskejä liittyy sekä sopimuksen sitovuuteen että pätevän sopimuksen täytäntöönpanovaiheeseen. Sopimusta tehtäessä joudutaan kysymään, kummalla on riski esimerkiksi valtuutetun toimivallan ylittämisestä tai viestin välittämisessä tapahtuvasta virheestä. Sopimussuhteen aikaisista riskeistä voidaan laatia sopimusehtoja, joiden perusteella riskinjako tapahtuu osapuolten välisen yhteisymmärryksen myötä. Osa sopimusriskeistä on sellaisia, ettei niihin ole voitu tai osattu varautua. Ne voivat johtua ulkopuolisista tekijöistä. Tällöin riskinjako tapahtuu yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden tai sopimukseen sovellettavan lainsäädännön perusteella.
Additional Information
Kirjoittaja: Heikki Halila

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.10.2020: Oikeustiede:riskinjako. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:riskinjako.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →