Oikeustiede:riskianalyysi

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

riskianalyysi

riskianalyysi
Definition työn turvallisuutta ja terveellisyyttä uhkaavien vaarojen ennakollinen selvittäminen ja arviointi, joiden perusteella voidaan ryhtyä muihin työsuojelutoimenpiteisiin vaarojen poistamiseksi tai minimoimiseksi
Explanation Nykyaikaisessa työsuojelutoiminnassa pyritään työturvallisuuden kokonaisvaltaiseen hallintaan. Ensimmäisenä vaiheena tässä on työympäristön vaarojen järjestelmällinen tunnistaminen ja arviointi. Riskillä tässä yhteydessä viitataan kahteen asiaan: vaaran todennäköisyyteen ja mahdollisen vahinkoseurauksen vakavuuteen. Työnantajan toimiala ja työn luonne osoittavat alustavasti, minkälaisia potentiaalisia vaaroja arvioinnissa on erityisesti otettava huomioon. Tapaturmanvaarojen ohella kaikenlaiset muutkin terveysvaarat on selvitettävä, mukaan lukien häirintä ja työpaikkaväkivallan uhka. Vaarojen arviointi on työnantajan velvollisuutena. Jos työnantajan palveluksessa ei ole tehtävään riittävän pätevää henkilöä, voidaan käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita, kuten työterveyshuollon henkilöstöä. Vaaroista tehty selvitys ja arviointi on voitava todentaa, mikä käytännössä tarkoittaa arviointiasiakirjan laatimista. Työturvallisuusvastuun kannalta työturvallisuuslaissa säädetty velvollisuus riskianalyysin tekemiseen merkitsee sitä, etteivät vastuuhenkilöt voi vedota tapaturman tai terveyshaitan ennalta-arvaamattomuuteen, jos vaara on sellainen, että asianmukaisessa arvioinnissa se olisi tunnistettu, mutta arviointi on jätetty tekemättä.
Additional Information
Kirjoittaja: Jorma Saloheimo

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.9.2020: Oikeustiede:riskianalyysi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:riskianalyysi.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →