Oikeustiede:rikoksentekijän luovuttaminen

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

rikoksentekijän luovuttaminen

rikoksentekijän luovuttaminen
Definition kansainvälisen rikosoikeusavun muoto, jossa rikoksesta epäilty henkilö siirretään pakkoa käyttäen valtiosta toiseen rikosta koskevan tutkinnan, syytetoimenpiteiden ja oikeudenkäynnin turvaamiseksi, taikka jossa rikoksesta tuomittu henkilö siirretään toiseen valtioon vapaudenmenetyksen käsittävän rangaistuksen tai turvaamistoimenpiteen täytäntöönpanoa varten
Explanation Rikoksentekijän luovuttamisessa on kyse menettelystä, jossa valtion viranomaiset pyytävät toisen valtion viranomaisia käyttämään toimivaltaansa riistääkseen vapauden tämän valtion alueella oleskelevalta henkilöltä, jota ensiksi mainitussa valtiossa epäillään tai syytetään rikoksesta, taikka joka on jo siellä tuomittu rikoksesta vankeusrangaistukseen, ja että kyseinen henkilö luovutettaisiin pyynnön tehneen valtion viranomaisten huostaan.

Rikoksentekijän luovuttamisen tarkoituksena on siten mahdollistaa luovutuspyynnön kohteena olevan henkilön tekemän rikoksen oikeudellinen selvittely tai hänelle jo tuomitun vankeusrangaistuksen täytäntöönpano luovutusta pyytäneessä valtiossa.

Silloin, kun kyse on EU:n jäsenvaltioiden välisestä rikoksentekijän luovuttamisesta, käytetään ilmaisua eurooppalainen pidätysmääräys. Vastaavasti ilmaisu pohjoismainen pidätysmääräys esiintyy Pohjoismaiden välisestä rikoksentekijän luovuttamisesta puhuttaessa.
Additional Information
Kirjoittaja: Karri Tolttila

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.1.2020: Oikeustiede:rikoksentekijän luovuttaminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:rikoksentekijän luovuttaminen.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →