Oikeustiede:rikoksen uusimisriski

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

rikoksen uusimisriski

rikoksen uusimisriski
Määritelmä tilastollisiin menetelmiin perustuva arvio siitä, millä todennäköisyydellä rikoksesta tuomittu uusii rikoksen
Selite Vankien uusimisriski ja uusimisriskin ennustaminen liittyy läheisesti vankien uusintarikollisuustutkimuksiin ja vaikutustutkimuksiin. Uusintarikollisuutta käsittelevässä kirjallisuudessa puhutaan rikoksen uusimisriskistä, uusimisriskin ennustamisesta, -arvioinnista ja -todennäköisyydestä, sekä rikoksien uusimiseen liittyvistä riskitekijöistä ja niihin vaikuttamisesta. Perinteisesti uusimisriskin ennustamista on pidetty vaikeana tehtävänä. Varhainen uusintarikollisuuteen liittyvä tutkimus oli oikeuspsykiatrisesti painottunutta. Arviot olivat subjektiivisia ja perustuivat lähinnä yksittäisen arvioijan vaikutelmatietoon. Toisen sukupolven riskiarviointimenetelmät perustuivat laajoihin empiirisesti testattuihin tilastoaineistoihin, ja ne ennustivat luotettavasti uusintarikollisuutta. Toisen sukupolven tutkimus pyrki myös laajentamaan riskin käsitettä erottelemalla erilaisia riskitasoja toisistaan. Arviointimenetelmät olivat kuitenkin teoreettisesti selkiintymättömiä ja ne perustuivat pääasiassa staattisiin eli muuttumattomiin riskitekijöihin (ikä, rikoshistoria jne.) Kolmannen sukupolven uusintarikollisuustutkimus ja riskiarviointimenetelmät keskittyvät arvioimaan paitsi yksilökohtaisia rikollista käyttäytymistä ylläpitäviä tekijöitä, myös rikoksentekijän muutostarpeisiin liittyviä tekijöitä eli niin kutsuttuja dynaamisia tekijöitä. Dynaamisiin tekijöihin (päihdeongelma, rikosmyönteiset asenteet, asunnottomuus jne.) pyritään vankeinhoidossa vaikuttamaan erityyppisillä interventioilla. Nykyaikaisessa vankeinhoidossa uusimisriskin arvioimisen tarkoituksena on siis paitsi saada tietoa siitä, millä todennäköisyydellä vanki syyllistyy uusiin rikoksiin vapautumisen jälkeen, myös pyrkiä vaikuttamaan uusimisriskiin sitä alentavasti.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Anu Liimatainen

Vieraskieliset vastineet

risk of revicidismenglanti
risk för återfall i brottruotsi

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

BontaJ2002, HE263/2004vp, Stoat&al2005, TyniS2015

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.03.2019: Oikeustiede:rikoksen uusimisriski. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:rikoksen uusimisriski.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →