Oikeustiede:rautatiekuljetus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

rautatiekuljetus

rautatiekuljetus
Definition Rautatiekuljetuksessa on yksinkertaisuudessaan kyse ihmisten ja tavaroiden kuljettamisesta rautateitse.
Explanation Rautatiekuljetuksia koskeva lainsäädäntö on hajanaista. Suomen sisäisiä kuljetuksia säännellään rautatiekuljetuslailla (1119/2000) ja raideliikennevastuulailla (113/1999). Kansainvälisten kuljetusten osalta sovellettavaksi voi tulla joko nk. COTIF-konventio, joka sääntelee kuljetuksia pääasiassa Keski- ja Länsi-Eurooppaan, tai Venäjän kanssa tehty sopimus rautatietavaraliikenteestä ja YLS-kuljetusehdot. Matkustajakuljetusten osalta on EU:ssa lisäksi voimassa asetus raideliikenteen matkustajien oikeuksista vuodelta 2007. Kirjavasta lainsäädäntötaustasta huolimatta pääsäännöt eri sääntelyissä noudattavat samankaltaisia periaatteita. Säännökset eivät välttämättä rajoitu ainoastaan rautateitse tapahtuviin kuljetuksiin, vaan ne voivat koskea myös tiettyjä maantiekuljetuksia ja merikuljetuksia, joita rautatieyritys on sitoutunut suorittamaan. Rautatien vastuuta sääntelevät määräykset ovat luonteeltaan pakottavaa oikeutta, jota ei sopimuksin voida muuttaa kuljetusasiakkaan vahingoksi. Vastuu henkilövahingoista perustuu ankaralle vastuulle. Henkilövahingot korvataan ilman enimmäismäärää vahingonkorvauslain periaatteiden mukaan. Myös vastuu tavaravahingoista rakentuu ankaran vastuun periaatteelle, mutta tietyt tilanteet on rajattu vastuun ulkopuolelle. Tavaravahinkojen osalta vastuu on lisäksi rajattu tiettyihin enimmäismääriin. Esimerkiksi rautatiekuljetuslain mukaan maksimikorvaus on 25 euroa kilolta, kun se taas COTIFin mukaan on 17 SDR/kg (n. 19 euroa, ks. kuljetussopimukset). Viivästysvahinkojen osalta korvaukset ovat huomattavasti alhaisempia. Tahallisuus tai törkeä huolimattomuus poistaa rahdinkuljettajan mahdollisuudet vedota vastuunrajoituksiin. Jotta kuljetusasiakas ei menettäisi oikeuttaan vahingonkorvauksiin, hänen on lyhyessä ajassa tehtävä muistutus ja nostettava kanne.
Additional Information
Kirjoittaja: Lena Sisula-Tulokas

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 17.1.2020: Oikeustiede:rautatiekuljetus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:rautatiekuljetus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg