Oikeustiede:rakennusurakka

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

rakennusurakka

rakennusurakka
Definition sopimus, jossa toinen osapuoli, urakoitsija, sitoutuu vastiketta vastaan suorittamaan rakennustyön toiselle, rakennuttajalle (tilaajalle), eikä sopimusta ole pidettävä työsopimuksena
Explanation Sopimus kuuluu työurakaksi kutsuttuun (siviilioikeudelliseen) sopimustyyppiin. Rakennustyön kohteena on tavallisesti joko talo (talonrakennusurakka) tai maa- tai vesialueen muuhun käyttöön liittyvä rakennelma kuten tie, silta, laituri tai kaivo (maa- ja vesirakennusurakka).

Työurakan perinteinen vastikerakenne on kokonais- eli kiinteähintainen urakka, jossa vastike sovitaan etukäteen kiinteäksi summaksi ja kustannusriski on urakoitsijalla. Laskutyösopimuksissa kustannusriski taas on rakennuttajalla: urakoitsija saa korvauksen todellisista kustannuksistaan. Yksikköhintaurakoissa vastike määräytyy kiinteähintaisten suoritusyksikköjen todellisen lukumäärän mukaan, tavoitehintaurakoissa palkkio sidotaan käänteisesti kustannuksiin ja työnjohtourakoissa vastike on osittain kiinteä ja osittain laskutyöperusteinen.

Osaurakoissa (jaetuissa urakoissa) rakennuttaja tekee suorituksen eri osista erilliset sopimukset, jolloin keskeistä urakan osaa (tavallisesti rakennusteknisiä töitä) sanotaan pääurakaksi ja muita osia (erikoistöitä) sivu-urakoiksi. Pää- ja sivu-urakoitsijat ovat sopimussuhteessa rakennuttajaan. Kokonaisurakassa koko suorituksesta tehdään sopimus yhden urakoitsijan, pääurakoitsijan kanssa. Tämä voi tehdä osasuorituksista aliurakkasopimukset, joiden suorittajat ovat aliurakoitsijoina sopimussuhteessa pääurakoitsijan, mutta eivät suoraan rakennuttajan kanssa.

Kokonaisurakassa eri urakoitsijoiden suoritusten yhteensovittaminen on pääurakoitsijan, jaetussa urakassa taas rakennuttajan asiana. Sivu-urakat voidaan rakennuttajan sekä pää- ja sivu-urakoitsijoiden välisellä sopimuksella alistaa pääurakkaan, jolloin työmaan johto sekä siihen kuuluvat yhteensovittamistehtävät ja -vastuu siirtyvät rakennuttajalta pääurakoitsijalle.

Kokonaisvastuurakentamisessa (KVR) suunnitteluvastuu on siirretty rakennuttajalta urakoitsijalle.
Additional Information
Kirjoittaja: Matti Rudanko

Related Concepts

Sources

ErmaR1966, ErmaR1991, HalilaH1981, IsohanniA1986, KorhonenE1990, RudankoM1989

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 12.8.2020: Oikeustiede:rakennusurakka. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:rakennusurakka.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →