Oikeustiede:perustuslain auktoritatiivinen tulkinta

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

perustuslain auktoritatiivinen tulkinta

perustuslain auktoritatiivinen tulkinta
Definition sellainen perustuslain tulkinta, joka on tulkitsijatahon muodolliseen ja/tai tosiasialliseen asemaan perustuen perustuslain soveltamista vahvasti määräävää ja jota muu tulkitsija ei voi kumota
Explanation Perustuslakia voidaan lähtökohtaisesti tulkita hyvinkin monen eri tahon toimesta. Eri valtioiden välillä on kuitenkin eroa sen osalta, miten perustuslain tulkintakysymyksiä pyritään institutionaalisesti ratkaisemaan. Monissa maissa on perustettu erityinen valtiosääntötuomioistuin, jonka tulkintoja perustuslaista pidetään auktoritatiivisimpina. Useissa maissa maan korkein oikeus toimii perustuslain viimekätisenä tulkitsijana. Näiden lisäksi on maita, joissa jonkin muun orgaanin kuin tuomioistuimen katsotaan olevan perustuslain auktoritatiivinen tulkitsija. Esimerkiksi Suomessa tällainen orgaani on eduskunnan perustuslakivaliokunta. Ilmiö liittyy keskeisesti perustuslainmukaisuuden kontrollijärjestelmiin.
Additional Information
Kirjoittaja: Veli-Pekka Hautamäki

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 15.7.2020: Oikeustiede:perustuslain auktoritatiivinen tulkinta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:perustuslain auktoritatiivinen tulkinta.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg