Oikeustiede:perustajaurakointi

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

perustajaurakointi

perustajaurakointi
Definition ammattimaisessa asuntokaupassa sovellettu järjestelmä, jossa perustajaurakoitsijana toimiva rakennusliike perustaa asunto-osakeyhtiön, rakentaa sen omistamat asunnot ja markkinoi asunto-osakeyhtiön osakkeita jo rakennusvaiheessa ulkopuolisille ostajille, mutta säilyttää omistuksenpidätyksin osakkeiden omistusoikeuden ja määräysvallan asunto-osakeyhtiössä koko rakennusvaiheen ajan
Explanation Osakeasuntojen tuotanto tapahtuu Suomessa pääosin joko perustajaurakointina tai perustajarakennuttamisena. Perustajaurakoinnissa asunto-osakeyhtiön perustanut rakennusliike (perustajaurakoitsija) suorittaa itse myös rakennustyön, kun taas perustajarakennuttamisessa asunto-osakeyhtiön perustanut yritys (perustajarakennuttaja) antaa rakennustyön yleensä asunto-osakeyhtiön nimissä rakennusurakkana ulkopuoliselle urakoitsijalle.


Perustajaurakoitsijalle ja –rakennuttajalle on oikeuskäytännössä asetettu niin sanottu grynderinvastuu. Se tarkoittaa toisaalta sitä, että perustajaurakoitsija tai –rakennuttaja, joista on käytetty myös nimitystä grynderi, ei käyttäessään määräysvaltaa asunto-osakeyhtiössä rakennusaikana saa lisätä sittemmin ostajille luovutettavan asunto-osakeyhtiön vastuiden määrää siitä, mitä ostajille on luvattu asunto-osakeyhtiön taloussuunnitelmassa. Toisaalta grynderinvastuu koskee myös myydyissä asunnoissa ilmeneviä rakennusvirheitä. Tämä tarkoittaa, että perustajaurakoitsija tai -rakennuttaja ei saa ostajia eikä asunto-osakeyhtiötä vastaan vedota rakennusurakkasopimuksen mukaisiin vastuunrajoituksiin, vaan vastuu on voimassa vuoden mittaisen takuuajan jälkeenkin ilman erityisedellytyksiä. Grynderinvastuu on pääpiirteissään kirjattu asuntokauppalakiin osakkeenostajan suojana rakentamisvaiheessa (RS-järjestelmä) ja perustajaosakkaan vastuuna asunto-osakkeiden kaupassa.
Additional Information
Kirjoittaja: Matti Rudanko

Related Concepts

Sources

RudankoM1982, RudankoM1985

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 5.7.2020: Oikeustiede:perustajaurakointi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:perustajaurakointi.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →