Oikeustiede:osa-aikatyö

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

osa-aikatyö

osa-aikatyö
Definition työ, jota tehdään vähemmän kuin, mitä työaikalaissa säädetään säännöllisen työajan enimmäismääristä ja alittaen sovellettavan työehtosopimuksen säännöllisen työajan enimmäistuntimäärät
Explanation Osa-aikatyötä ei määritellä missään työlaissa, eikä osa-aikatyölle voida asettaa mitään yleistä tuntirajaa. Ns. osa-aikatyödirektiivissä (97/81/EY) ja Kansainvälisen työjärjestö ILO:n osa-aikatyötä koskevassa yleissopimuksessa n:o 175/94 on kuitenkin määritelty osa-aikatyöntekijä. Jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä työtehtäviin, jotka sopivat hänen palveluksessaan osa-aikatyötä tekeville työntekijöille, on työtä tarjottava työsopimuslain 2 luvun 5 §:n mukaan ensin heille. Osa-aikatyöntekijöillä on etusija tarjolla olevaan työhön ennen takaisinottovelvoitteen piirissä olevia entisiä työntekijöitä. Jos työpaikalla on käytäntönä ilmoittaa vapautuvista työpaikoista, on työnantajan huolehdittava, että myös osa-aikatyötä tekevät työntekijät saavat ilmoituksen tietoonsa. Osa-aikaisissa työsuhteissa ei saa työajan pituuden johdosta soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin kokoaikaisissa työsuhteissa, ellei se ole perusteltua asiallisista syistä. Edut voidaan suhteuttaa työajan pituuden mukaan (pro rata temporis).
Additional Information
Kirjoittaja: Jaana Paanetoja

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 11.7.2020: Oikeustiede:osa-aikatyö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:osa-aikatyö.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →