Oikeustiede:omaisuuden hoitosuunnitelma

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

omaisuuden hoitosuunnitelma
edunvalvonta

omaisuuden hoitosuunnitelma
Definition edunvalvojan edunvalvonnan aikana tekemä ja holhousviranomaisen hyväksymä kirjallinen suunnitelma päämiehen varojen hoitamisesta
Explanation Holhoustoimilain (442/1999, HolTL) mukaisessa edunvalvonnassa holhousviranomainen voi määrätä, että edunvalvojan tulee laatia kirjallinen suunnitelma päämiehensä omaisuuden ja varojen hoidon ja käytön ohjeeksi. Edellytyksenä tällaiselle määräykselle on, että suunnitelmaa voidaan pitää tarpeellisena ottaen huomioon esimerkiksi päämiehen omaisuuden laatu ja määrä.
Omaisuuden hoitosuunnitelma tulee esittää holhousviranomaiselle hyväksymistä varten. Määrätyissä tilanteissa holhousviranomaisen vahvistama hoitosuunnitelma korvaa holhousviranomaisen HolTL 34 §:ssä tarkoitetun luvan. Mikäli hoitosuunnitelma koskee esimerkiksi päämiehen omistamaa metsää, ei edunvalvojan tarvitse hakea HolTL 34 §:ssä tarkoitettua holhousviranomaisen lupaa metsän myynnille. Suunnitelmaa voidaan muuttaa tai täydentää tarvittaessa.
Additional Information
Kirjoittaja: Tanja Mikkilä

Related Concepts

Sources

VälimäkiP2013

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.5.2020: Oikeustiede:omaisuuden hoitosuunnitelma. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:omaisuuden hoitosuunnitelma.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →