Oikeustiede:monopolista säätäminen

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

monopolista säätäminen

monopolista säätäminen
Definition jonkin elinkeinotoiminnan säätäminen yksinoikeudeksi joko yksityisoikeudelliselle tai julkisoikeudelliselle yhteisölle avaa problematiikan siitä, voidaanko monopolista säätää tavallisella lailla perustuslain vahvistaessa elinkeinovapauden perusoikeutena (jokaisen oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla, perustuslain 18.1 §). Jos monopolin perustamisen yhteydessä jo toiminnassa olevien yksityisten yritysten varallisuus monopoliin liittyvän toiminta- tai käyttökiellon perusteella menettää arvoaan, avautuu lisäksi omaisuudensuojan problematiikka.
Explanation Vuoden 1919 hallitusmuodon kaudella säädettiin erinäisistä monopoleista (mm. alkoholimonopoli ja valtion viljavaraston monopoli mm. viljan tuontiin, valtioneuvostolle kaavailtu villamonopoli, ja rahapelimonopoli). Perustuslaki ei tuolloin vahvistanut nimenomaisin säännöksin elinkeinovapautta, joskin eräitä siihen viittaavia päätelmiä tehtiin vanhasta omaisuudensuojasäännöksestä. Sääntönä eräissä perutuslakivaliokunnan lausunnoissa oli se, että monopoli voitiin perustaa, mutta edellytyksin, että vapaan elinkeinonharjoittamisen tultua muilta kielletyksi, monopolista voitiin säätää tavallisella lailla edellytyksin, että arvottomaksi käyvästä varallisuudesta maksetaan kohtuullinen korvaus. Joissakin tapauksissa sovellettiin pakkolunastuksen korvauskriteereitä. Perustuslain 18 § vahvistaa elinkeinovapauden lakiviittauksin: jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan elinkeinolla. Elinkeinovapautta voidaan tällöin rajoittaa perusoikeuksien yleisten rajoittamisedellytysten puitteissa ja jossain määrin niitä laajemminkin. Elinkeinotoiminnan monopolisoimisen merkitessä ehdotonta elinkeinovapauden rajoitusta tietyllä toimialalla, lainsäädäntötoimenpiteellä täytyy olla erityisen painavat yhteiskuntapoliittiset syyt. Lähtökohtana on, että pelkästään elinkeinotoiminnan luvanvaraistamisen välityksin ei voida toteuttaa de facto monopoleja (mm. PeVL 38/1996).
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 13.11.2019: Oikeustiede:monopolista säätäminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:monopolista säätäminen.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg