Oikeustiede:makrovakauspolitiikka

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

makrovakauspolitiikka

makrovakauspolitiikka
Definition rahoitusjärjestelmään vaikuttava julkisen vallan käyttö, jolla pyritään estämään ja lieventämään järjestelmäriskejä ja turvaamaan rahoitusjärjestelmän vakaus
Explanation Makrovakauspolitiikka perustuu rahoitusjärjestelmän ja siinä havaittujen järjestelmäriskien huolelliseen arviointiin. Makrovakauspolitiikkaa harjoitetaan erityisillä, tätä tarkoitusta varten määritellyillä työkaluilla, nk. makrovakausvälineillä, joilla asetetaan rahoitussektorin toimijoille vaatimuksia niiden riskinsietokyvyn parantamiseksi tai rajoitetaan liiallista riskinottoa. Makrovakauspolitiikan kohteena on koko rahoitussektori tai sen laaja osa, kun sen sijaan finanssivalvonta kohdistuu ensisijaisesti yksittäisten rahoituslaitosten riskeihin ja toiminnan edellytyksiin. Esimerkki makrovakauspolitiikan välineistä on Baselin pankkivalvontakomitean suositukseen perustuva, EU:n luottolaitosdirektiivissä määritelty luottolaitoksille tarvittaessa asetettava vastasyklinen pääomapuskuri (muuttuva lisäpääomavaatimus). Vastasyklistä pääomapuskuria olisi kerrytettävä pankkisektorin pääomapohjan vahvistamiseksi erityisesti silloin, kun luotonannon kokonaiskasvun katsotaan olevan liian voimakasta.
Additional Information
Kirjoittaja: Jukka Topi

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 14.7.2020: Oikeustiede:makrovakauspolitiikka. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:makrovakauspolitiikka.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →