Oikeustiede:maatilan metsätalous

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

maatilan metsätalous

maatilan metsätalous
Definition maaseutuelinkeinojen yhteiskunnallisen sääntelyn näkökulmasta metsätalous on Suomessa osa maatilataloutta; aiemmin maaseutuelinkeinolaissa (SK 1295/1990) maatilatalous jaettiin varsinaiseen maatalouteen, erikoismaatalouteen ja metsätalouteen
Explanation Valtio tukee yksityisen metsänomistajan metsänhoito- ja metsänparannustöitä silloin, kun ne ovat yksityistaloudellisesti huonosti kannattavia. Kestävän metsätalouden rahoituslain (SK 1094/1996, jonka kumoaa asetuksella säädettävänä ajankohtana voimaan tuleva SK 544/2007), maaseutuelinkeinojen rahoituslain (SK 329/1999) ja lain maatalouden rakennetuista (SK 1476/2007) myötä yksityinen metsänomistaja voi saada valtion tukea erilaisiin metsän hoitotöihin, metsäteihin ja kunnostusojitukseen. Ympäristötukea voi saada arvokkaiden luontokohteiden säilyttämisestä, niiden hoidosta tai ennallistamisesta aiheutuviin kustannuksiin tai tulonmenetyksiin.
Additional Information
Kirjoittaja: Tiina PaloniittyReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 14.7.2020: Oikeustiede:maatilan metsätalous. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:maatilan metsätalous.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →