Oikeustiede:maantie

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

maantie

maantie
Definition oikeudellisessa merkityksessä yleinen tie, joka on perustettu maanteitä koskevan lainsäädännön nojalla
Explanation Maantie on tie, joka on luovutettu yleiseen liikenteeseen ja jonka ylläpitämisestä valtio huolehtii. Liikenteellisen merkityksensä mukaan maantiet ovat valtateitä, kantateitä, seututeitä tai yhdysteitä. Valtatiet palvelevat valtakunnallista ja maakuntien välistä pitkämatkaista liikennettä. Kantatiet täydentävät valtatieverkkoa ja palvelevat maakuntien liikennettä. Seututiet palvelevat seutukuntien liikennettä ja liittävät näitä valta- ja kantateihin. Muut maantiet ovat yhdysteitä.

Toimivaltainen ministeriö määrää, mitkä maantiet ovat valtateitä ja mitkä kantateitä sekä miltä osin ne ovat valtakunnallisesti merkittäviä runkoteitä. Liikennevirasto määrää, mitkä maantiet ovat seututeitä ja mitkä yhdysteitä. Maantie voi olla moottori- tai moottoriliikennetie taikka tarkoitettu muuta vain tietynlaista liikennettä varten. Moottori- ja moottoriliikenneteiden teknisistä ominaisuuksista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Maantie voi olla myös tarkoitettu käytettäväksi vain talvella.

Maantiehen kuuluvat liitännäisalueet ja apualueet, mukaan lukien varalaskupaikka. Tienpitäjänä on valtio, joka vastaa tienpidosta ja sen kustannuksista sekä käyttää tienpitoa varten saatuja oikeuksia. Tienpitoviranomaisena toimii Liikennevirasto.
Additional Information
Kirjoittaja: Erkki J. Hollo

Related Concepts

Sources

HolloE2006, HolloE2005b

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.10.2020: Oikeustiede:maantie. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:maantie.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →