Oikeustiede:maankäyttösopimus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

maankäyttösopimus

maankäyttösopimus
Definition maankäyttösopimuksella tarkoitetaan järjestelyä, jolla kunta ja tavallisimmin maanomistaja sopivat alueen asemakaavoitukseen liittyvistä kysymyksistä sekä kaavan toteuttamisesta, muun ohella kaavoituksen käynnistämisestä ja kaavan toteuttamiseen liittyvistä korvauksista
Explanation Aikaisemmin maankäyttösopimuksista ei ollut nimenomaista sääntelyä, minkä johdosta niiden pätevyys ja sitovuus voitiin asettaa kyseenalaiseksi. Nykyisin maankäyttösopimuksia koskevaa sääntelyä sisältyy maankäyttö- ja rakennuslain 12 a -lukuun. Vaikka maankäyttö- ja rakennuslain 12 a -luvun esitöissä viitataankin kaavoituksen kohteena olevan maa-alueen omistajaan kunnan sopimuskumppanina, on oikeuskäytännössä maankäyttösopimuksia koskevaa sääntelyä sovellettu myös sellaisiin kaavoitusta koskeviin sopimuksiin, joissa kunnan sopimuskumppanina on joku muu yksityinen taho kuin kaavoitettavan alueen maanomistaja. Usein sopimusmekanismi on monivaiheinen: ennen kaavoituksen käynnistämistä sovitaan kaavoituksen käynnistämisestä ja kaavoituksen edistyessä lähemmin muista kysymyksistä. Maankäyttö- ja rakennuslain 91 b §:n 2 momentin mukaan vain kaavoituksen käynnistämistä koskeva sopimus voidaan nimittäin tehdä osapuolia sitovasti ennen kuin kaavaluonnos- tai ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 12 a -luvussa on nykyisin sääntelyä kehittämiskorvauksista, joilla kunta voi periä maanomistajalta asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden aiheuttaman tontin arvonnousuun suhteutetun osuuden kaava-alueen rakentamista palvelevan yhdyskuntarakentamisen kustannuksista ilman sopimustakin. Kehittämiskorvauksiin nähden korvauksista sopiminen maankäyttösopimuksella on ensisijaista eikä kehittämiskorvausten yksityiskohtaiset määräytymisperusteet rajoita osapuolten oikeutta sopia korvauksista laajemmin.

Käytetyt lähteet: KHO:2012:31
Additional Information
Kirjoittaja: Esa Hakkola

Related Concepts

Sources

Hallberg&al2006, Ekroos&Majamaa2005

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 14.7.2020: Oikeustiede:maankäyttösopimus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:maankäyttösopimus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →